Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1201702663 - Thiết bị đầu cuối, trạm gốc, bộ điều khiển mạng vô tuyến và phương pháp truyền dữ liệu

Office
Viet Nam
Numéro de la demande 1201702663
Date de la demande 14.01.2015
Numéro de publication 1201702663
Date de publication 25.10.2017
Type de publication A
CIB
H04W 74/00
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
WRÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
74Accès au canal sans fil, p.ex. accès planifié, accès aléatoire
H04W 72/04
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
WRÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS SANS FIL
72Gestion des ressources locales, p.ex. sélection ou affectation de ressources sans fil ou planification du trafic sans fil
04Affectation de ressources sans fil
Déposants HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Inventeurs PANG, Lingli
ZHENG, Xiaoxiao
YANG, Xudong
Mandataires 001 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
Titre
(VN) Thiết bị đầu cuối, trạm gốc, bộ điều khiển mạng vô tuyến và phương pháp truyền dữ liệu
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề cập đến các kỹ thuật truyền thông không dây, và cụ thể, đề cập đến thiết bị đầu cuối, thiết bị mạng, và phương pháp truyền dữ liệu trong xử lý truy nhập ngẫu nhiên, để giải quyết vấn đề hiện tại rằng độ trễ truyền là tương đối dài khi thiết bị đầu cuối truyền gói dữ liệu tương đối lớn trong xử lý truy nhập ngẫu nhiên. Trong thiết bị đầu cuối này, môđun xử lý, có cấu trúc để xác định rằng thiết bị đầu cuối truyền dữ liệu trong đa khoảng thời gian truyền (TTI) tới trạm gốc trong xử lý truy nhập ngẫu nhiên hiện tại; và môđun thu phát có cấu trúc để gửi thông tin chỉ báo thứ nhất tới trạm gốc, trong đó thông tin chỉ báo thứ nhất được sử dụng để chỉ báo rằng thiết bị đầu cuối truyền dữ liệu trong đa TTI trong xử lý truy nhập ngẫu nhiên hiện tại. Theo cách này, thiết bị đầu cuối có thể truyền dữ liệu trong đa TTI trong một xử lý truy nhập ngẫu nhiên.

Également publié en tant que