Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1200100200 - Phương pháp và thiết bị thiết lập hệ thống nổ.

Office
Viet Nam
Numéro de la demande 1200100200
Date de la demande 10.08.1999
Numéro de publication 1200100200
Date de publication 25.07.2001
Type de publication A
CIB
F42D 1/055
FMÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE
42MUNITIONS; SAUTAGE
DSAUTAGE
1Appareils ou procédés de sautage, p.ex. pour le chargement en explosifs ou de bourrage
04Dispositions pour l'allumage
045Dispositions pour l'allumage électrique
05Circuits électriques pour le sautage
055spécialement adaptés à l'allumage de plusieurs charges avec un retard
F42D 3/04
FMÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE
42MUNITIONS; SAUTAGE
DSAUTAGE
3Applications particulières de techniques de sautage
04pour faire sauter des rochers
Déposants EXPERT EXPLOSIVES (PROPRIETARY) LIMITED
Inventeurs DUNIAM PETER JAMES
MCCALLUM PETER JOHN
BIRNEY WILLIAM HERBERT
SPIESSENS RUDY WILLY
WEST VERNON
PATZ VIVIAN, EDWARD
Mandataires 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Données relatives à la priorité 98/7268 13.08.1998 ZA
Titre
(VN) Phương pháp và thiết bị thiết lập hệ thống nổ.
Abrégé
(VN) Phương pháp và thiết bị dùng để thiết lập hệ thống nổ bằng cách nạp ít nhất là một ngòi nổ (14) vào mỗi lỗ khoan trong số nhiều lỗ khoan nổ mìn (30), nhồi chất nổ vào từng lỗ khoan nổ mìn, nối tới đường dây chính (10) bộ điều khiển (32) có nguồn điện (52) không đủ khả năng để điểm hoả các ngòi nổ, lần lượt nối các ngòi nổ vào đường dây chính nhờ các đường nhánh tương ứng (12) và duy trì từng ngòi nổ trong trạng thái được nối tới đường dây chính. Hơn nữa, thiết bị còn bao gồm phương tiện (46, 50) để tiếp nhận và lưu giữ trong phương tiện nhớ (34, 44) dữ liệu nhận dạng từ mỗi ngòi nổ, phương tiện (46, 50) phát ra tín hiệu để kiẻm tra sự liền mạch của việc kết nối ngòi nổ/đường dây chính và khả năng hoạt động của ngòi nổ này, và phương tiện (46, 50) để ấn định một khoảng thời gian trễ định trước cho mỗi ngòi nổ được lưu giữ trong phương tiện nhớ. Sáng chế cũng đề cập đến bộ điều khiển (32). (Fig.1)