Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. TH103648 - เครื่องลำเลียง

Office
Thaïlande
Numéro de la demande 0901003225
Date de la demande 10.01.2001
Numéro de publication 103648
Date de publication 31.08.2010
Type de publication A
CIB
B65G 47/22
BTECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS
65MANUTENTION; EMBALLAGE; EMMAGASINAGE; MANIPULATION DES MATÉRIAUX DE FORME PLATE OU FILIFORME
GDISPOSITIFS DE TRANSPORT OU D'EMMAGASINAGE, p.ex. TRANSPORTEURS POUR CHARGEMENT OU BASCULEMENT, SYSTÈMES TRANSPORTEURS POUR MAGASINS OU TRANSPORTEURS PNEUMATIQUES À TUBES
47Dispositifs de manutention d'objets ou de matériaux associés aux transporteurs; Procédés d'emploi de ces dispositifs
22Dispositifs pour influencer la position relative ou l'orientation des objets pendant le transport par transporteurs
Déposants ฮอนดา กิเคน โคเกียว คาบูชิกิ ไกชา
Inventeurs นายชิโตชิ ซากาเนะ
นายชูนิชิ ฟูรูซาวะ
นายมาโกโตะ ซาไค
นายยูจิ มาซากิ
นายฮิเดโนบุ นิชิดะ
Mandataires นายจักรพรรดิ์ มงคลสิทธิ์, นางสาวปรับโยชน์ ศรีกิจจาภรณ์, นายบุญมา เตชะวณิช, นายต่อพงศ์ โทณะวณิก
Titre
(TH) เครื่องลำเลียง
Abrégé
(TH)
DC60 ส่วนพา 3 ที่ได้รับการรองรับไว้อย่างให้เคลื่อนที่ได้ทางด้านข้างของราวลำเลียง 2 ได้รับการ จัดเตรียมไว้พร้อมด้วยเพลาหมุน 4 ที่ยื่นออกมาทางด้านข้าง ชิ้นงาน 1 ได้รับการติดตั้งลงบนเพลา หมุน 4 ในสภาพตั้งตรง ที่ซึ่งชิ้นงาน 1 ได้รับการจัดไว้ให้หมุนในแนวดิ่งได้ 360 องศา ในระนาบเดียวกัน โดยการหมุนเพลาหมุน 4 ไป 360 องศา รอบแกนของเพลา ด้วยโครงสร้างเช่นนี้ จะสามารถเปลี่ยน ตำแหน่งของชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องสู่ตำแหน่งแบบใช้กับราวลำเลียงระดับพื้น ตำแหน่งแบบใช้กับ ราวลำเลียงระดับเหนือศีรษะ และ ตำแหน่งข้างราวลำเลียง โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 1 ส่วนพา 3 ที่ได้รับการรองรับไว้อย่างให้เคลื่อนที่ได้ทางด้านข้างของราวลำเลียง 2 ได้รับการ จัดเตรียมไว้พร้อมด้วยเพลาหมุน 4 ที่ยื่นออกมาทางด้านข้าง ชิ้นงาน 1 ได้รับการติดตั้งลงบนเพลา หมุน 4 ในสภาพตั้งตรง ที่ซึ่งชิ้นงาน 1 ได้รับการจัดไว้ให้หมุนในแนวดิ่งได้ 360ํ ในระนาบเดียวกัน โดยการหมุนเพลาหมุน 4 ไป 360ํ รอบแกนของเพลา ด้วยโครงสร้างเช่นนี้ จะสามารถเปลี่ยน ตำแหน่งของชิ้นงานได้อย่างต่อเนื่องสู่ตำแหน่งแบบใช้กับราวลำเลียงระดับพื้น ตำแหน่งแบบใช้กับ ราวลำเลียวระดับเหนือศรีษะ และ ตำแหน่งข้างราวลำเลียง โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 1