Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. SK20021437 - Device for detachably fixing a front panel to a base strip of a housing

Office Slovaquie
Numéro de la demande 2002001437
Date de la demande 05.03.2001
Numéro de publication 20021437
Date de publication 03.06.2003
Type de publication A3
CIB
H02B 1/16
HÉLECTRICITÉ
02PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
BTABLEAUX, POSTES DE TRANSFORMATION OU DISPOSITIONS DE COMMUTATION POUR L'ALIMENTATION OU LA DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
1Charpentes, tableaux, panneaux, pupitres, enveloppes; Détails de postes de transformation ou de dispositions de commutation
16Dispositions pour la mise à la terre
CPC
H02B 1/16
HELECTRICITY
02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
BBOARDS, SUBSTATIONS, OR SWITCHING ARRANGEMENTS FOR THE SUPPLY OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
1Frameworks, boards, panels, desks, casings; Details of substations or switching arrangements
16Earthing arrangements
Déposants MOELLER GEBAUDEAUTOMATION KG
Inventeurs GegenbauerBernhard
UrbanekHarald
Mandataires Busova Eva, JUDr., Advokatska kancelaria, Busova, Ursinyova, Buso, Tobrucka 6, 811 02 Bratislava,Slovenska republika
Données relatives à la priorité 0006772000 17.04.2000 AT
Titre
(EN) Device for detachably fixing a front panel to a base strip of a housing
(SK) Zariadenie na rozoberateľné pripevnenie prednej dosky na dosadaciu lištu skrine na elektrické/elektronické prístroje
Abrégé
(SK)
Vynález sa týka zariadenia na rozoberateľné pripevnenie prednej dosky (3) na dosadaciu lištu (6) skrine na elektrické/elektronické prístroje, najmä prístroje skriňových rozvádzačov, ako sú ochranné spínače, spínače prúdových impulzov, stykače alebo podobne, ktoré zahrnuje skrutku (7), ktorú je možné umiestniť tak, že prechádza vŕtaným otvorom (5) v pripevňovanej prednej doske (3), a ďalej elektricky vodivú v podstate obdĺžkovovú dosku (8), vytvorenú z elasticky pružiaceho materiálu, ktorej stredový úsek (8a) je v činnom spojení s driekom (7a) skrutky (7) a ktorej úseky (10) susediace s hranami (9) na strane šírky sú ohnuté v smere hlavy (7b) skrutky (7), a ďalej vodiaci diel (11), ktorý je možné pripevniť na prednú dosku (3), obsahujúcu najmenej jednu vodiacu stenu (11a), rozprestierajúcu sa rovnobežne s driekom (7a) skrutky (7), na ktorú prilieha hrana pozdĺžnej strany dosky (8).

Également publié en tant que
AT20019074
HRP20020829A
NO20024306