Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. PL390797 - Combinatorial library, method for obtaining combinatorial library, method for sequence identification, method for sequencing combinatorial elements of oligonucleotides and/or oligonucleotide analogues libraries, application of the connector to create combinatorial libraries and kit for sequence identification

Office
Pologne
Numéro de la demande 390797
Date de la demande 22.03.2010
Numéro de publication 390797
Date de publication 26.09.2011
Type de publication A1
CIB
C40B 20/06
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
40TECHNOLOGIE COMBINATOIRE
BCHIMIE COMBINATOIRE; BIBLIOTHÈQUES, p.ex. CHIMIOTHÈQUES, BIBLIOTHÈQUES VIRTUELLES (IN SILICO)
20Procédés spécialement adaptés à l'identification des éléments d'une bibliothèque
06utilisant des techniques de déconvolution itératives
C40B 40/04
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
40TECHNOLOGIE COMBINATOIRE
BCHIMIE COMBINATOIRE; BIBLIOTHÈQUES, p.ex. CHIMIOTHÈQUES, BIBLIOTHÈQUES VIRTUELLES (IN SILICO)
40Bibliothèques en soi, p.ex. matrices, mélanges
04Bibliothèques comprenant uniquement des composés organiques
C07H 21/00
CCHIMIE; MÉTALLURGIE
07CHIMIE ORGANIQUE
HSUCRES; LEURS DÉRIVÉS; NUCLÉOSIDES; NUCLÉOTIDES; ACIDES NUCLÉIQUES
21Composés contenant au moins deux unités mononucléotide comportant chacune des groupes phosphate ou polyphosphate distincts liés aux radicaux saccharide des groupes nucléoside, p.ex. acides nucléiques
CPC
C07H 21/02
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
HSUGARS; DERIVATIVES THEREOF; NUCLEOSIDES; NUCLEOTIDES; NUCLEIC ACIDS
21Compounds containing two or more mononucleotide units having separate phosphate or polyphosphate groups linked by saccharide radicals of nucleoside groups, e.g. nucleic acids
02with ribosyl as saccharide radical
C12Q 1/6872
CCHEMISTRY; METALLURGY
12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS
1Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms
68involving nucleic acids
6869Methods for sequencing
6872involving mass spectrometry
Déposants INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Inventeurs WOJCIECH TADEUSZ MARKIEWICZ
ANNA RULKA
Mandataires Ogólne / Rafał Witek
Titre
(EN) Combinatorial library, method for obtaining combinatorial library, method for sequence identification, method for sequencing combinatorial elements of oligonucleotides and/or oligonucleotide analogues libraries, application of the connector to create combinatorial libraries and kit for sequence identification
(PL) Biblioteka kombinatoryczna, sposób otrzymywania biblioteki kombinatorycznej, sposób identyfikacji sekwencji, sposób sekwencjonowania elementów kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów, zastosowanie łącznika do tworzenia bibliotek kombinatorycznych oraz zestaw do identyfikacji sekwencji
Abrégé
(PL) Przedmiotem wynalazku jest biblioteka kombinatoryczna, sposób otrzymywania biblioteki kombinatorycznej, sposób identyfikacji sekwencji, sposób sekwencjonowania elementów kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów, zastosowanie łącznika do tworzenia bibliotek kombinatorycznych oraz zestaw do identyfikacji sekwencji. Bardziej szczegółowo celem wynalazku jest "odczytanie" sekwencji wyselekcjonowanych elementów dowolnie modyfikowanych syntetycznych oligonukleotydowych bibliotek kombinatorycznych. Rozwiązanie może być wykorzystywane zarówno do poszukiwania związków wiodących w przemyśle farmaceutycznym, jak i jako narzędzie do badania właściwości oligonukleotydów pod kątem ich zastosowania w eksperymentalnej terapii antysensowej, czy antygenowej. W wynalazku opracowana jest odpowiednia strategia pozwalająca na ustalenie struktury wyodrębnionego elementu biblioteki. Od możliwości poznania jego struktury zależy bowiem użyteczność biblioteki kombinatorycznej. Dzięki opracowanej i przedstawionej metodzie sekwencjonowania oligonukleotydowych bibliotek kombinatorycznych możliwe jest bezsporne poznanie sekwencji wyselekcjonowanych na drodze syntezy kombinatorycznej, aktywnych biologicznie elementów.
Documents de brevet associés