Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. CZ1994-2567 - Monitorovací zařízení pro skládku odpadků a způsob určování netěsného místa

Office République tchèque
Numéro de la demande 1994-2567
Date de la demande 21.04.1993
Numéro de publication 1994-2567
Date de publication 15.11.1995
Type de publication A3
CIB
B09B 1/00
BTECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS
09ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES; RÉGÉNÉRATION DE SOLS POLLUÉS
BÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES
1Mise à la décharge des déchets solides
E02D 31/00
ECONSTRUCTIONS FIXES
02HYDRAULIQUE; FONDATIONS; TERRASSEMENT
DFONDATIONS; EXCAVATIONS; DIGUES; OUVRAGES SOUTERRAINS OU SOUS L'EAU
31Dispositions de protection pour les fondations ou ouvrages réalisés par des techniques de fondation; Mesures dans le cadre des techniques de fondation pour protéger le sol ou l'eau du sous-sol, p.ex. prévention ou neutralisation de la pollution par le pétrole
G01M 3/20
GPHYSIQUE
01MÉTROLOGIE; TESTS
MTEST D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE OU DYNAMIQUE DES MACHINES OU DES STRUCTURES OU DES OUVRAGES; TEST DES STRUCTURES, DES OUVRAGES OU DES APPAREILS, NON PRÉVU AILLEURS
3Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide
02par utilisation d'un fluide ou en faisant le vide
04par détection de la présence du fluide à l'emplacement de la fuite
20en utilisant des révélateurs particuliers, p.ex. teinture, produits fluorescents, produits radioactifs
G01M 3/28
GPHYSIQUE
01MÉTROLOGIE; TESTS
MTEST D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE OU DYNAMIQUE DES MACHINES OU DES STRUCTURES OU DES OUVRAGES; TEST DES STRUCTURES, DES OUVRAGES OU DES APPAREILS, NON PRÉVU AILLEURS
3Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide
02par utilisation d'un fluide ou en faisant le vide
26par mesure du taux de perte ou de gain d'un fluide, p.ex. avec des dispositifs réagissant à la pression, avec des indicateurs de débit
28pour tuyaux, câbles ou tubes; pour raccords ou joints d'étanchéité de tuyaux; pour soupapes
G01M 3/02
GPHYSIQUE
01MÉTROLOGIE; TESTS
MTEST D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE OU DYNAMIQUE DES MACHINES OU DES STRUCTURES OU DES OUVRAGES; TEST DES STRUCTURES, DES OUVRAGES OU DES APPAREILS, NON PRÉVU AILLEURS
3Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide
02par utilisation d'un fluide ou en faisant le vide
G01M 3/04
GPHYSIQUE
01MÉTROLOGIE; TESTS
MTEST D'ÉQUILIBRAGE STATIQUE OU DYNAMIQUE DES MACHINES OU DES STRUCTURES OU DES OUVRAGES; TEST DES STRUCTURES, DES OUVRAGES OU DES APPAREILS, NON PRÉVU AILLEURS
3Examen de l'étanchéité des structures ou ouvrages vis-à-vis d'un fluide
02par utilisation d'un fluide ou en faisant le vide
04par détection de la présence du fluide à l'emplacement de la fuite
CPC
E02D 31/004
EFIXED CONSTRUCTIONS
02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS
31Protective arrangements for foundations or foundation structures
002Ground foundation measures for protecting the soil or subsoil water, e.g. preventing or counteracting oil pollution
004Sealing liners
E02D 31/00
EFIXED CONSTRUCTIONS
02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
DFOUNDATIONS; EXCAVATIONS; EMBANKMENTS
31Protective arrangements for foundations or foundation structures
B09B 1/00
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
09DISPOSAL OF SOLID WASTE; RECLAMATION OF CONTAMINATED SOIL
BDISPOSAL OF SOLID WASTE
1Dumping solid waste
G01M 3/20
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
3Investigating fluid-tightness of structures
02by using fluid or vacuum
04by detecting the presence of fluid at the leakage point
20using special tracer materials, e.g. dye, fluorescent material, radioactive material
Déposants Siemens Aktiengesellschaft
Inventeurs Peter Jax
Klaus Ruthrof
Mandataires Karel Čermák
Données relatives à la priorité 4213585 24.04.1992 DE
Titre
(CS) Monitorovací zařízení pro skládku odpadků a způsob určování netěsného místa
Abrégé
(CS)
Zařízení obsahuje dvě senzorové hadice (4, 12), které jsou navzájem rovnoběžně položeny na obou stranách těsnicí folie (2). Mohou být protékány dopravním médiem (m) ve stejném nebo opačném směru. Pomocí alespoň jednoho detektoru (34) se vytvoří první a druhý indikační signál (c1, c2) o zjištění přítomnosti škodlivé látky v dopravním médiu (m) a v příslušné senzorové hadici (4, 12). Indikační signály (c1, c2) se pro zjištění netěsného místa (40) navzájem sdruží, zejména se od sebe odečtou. Výsledný rozdílový sdružený signál (Δc) zřetelně ve svém průběhu ukáže extrémní hodnotu (48), v případě, že v těsnicí folii (2) existuje netěsné místo (40). Jeho poloha (s0) může být zjištěna z diagramu.