Pesquisa nas coleções internacionais e nacionais de patentes
Alguns conteúdos deste aplicativo estão indisponíveis de momento.
Caso esta situação persista, estamos ao seu dispor através deFale conosco & Contato
1. (TH1701001492A) อุปกรณ์วินิจฉัยมอเตอร์ไฟฟ้า

Organismo : Tailândia
Número do pedido: 1701001492 Data do pedido: 31.03.2015
Número de publicação: 1701001492A Data de publicação: 29.03.2019
Tipo de publicação : A
Pedido PCT anterior: Número do pedido:PCTJP2015060055 ; Número de publicação: Clique para ver os dados
CIP:
G01R 31//3
[IPC code unknown for G01R 31/03]
Requerentes: มิตซูบิชิ อิเล็กทริค คอร์ปอเรชั่น
Inventores: มาโกโตะ คาเนะมารุ
มิตซูรุ สึกิม่า
มิตซูกิ โมริ
โทชิฮิโกะ มิยาอุจิ
Mandatários: นายชวลิต อัตถศาสตร์
Dados da prioridade:
Título: (TH) อุปกรณ์วินิจฉัยมอเตอร์ไฟฟ้า
Resumo:
(TH)           อุปกรณ์วินิจฉัยการลัดวงจรสำหรับขดลวดสเตเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้ามีความยากลำบากในการ ตรวจจับการทำงานผิดพลาดเนื่องด้วยการลัดวงจรของขดลวดอย่างถูกต้องและอย่างแม่นยำสูงเนื่อง ด้วยผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทอร์กโหลด, ความไม่สมดุลของแหล่งกำลัง, และความ ผิดพลาดของการเชื่อมต่อเกี่ยวกับพารามิเตอร์การคำนวณ          อุปกรณ์วินิจฉัยมอเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงหน่วยคำนวณตรรกะ (10) สำหรับดำเนินการระบุความ ผิดปกติเนื่องด้วยการลัดวงจรของขดลวดในมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยการรับข้อมูลนำออกจากวงจรตรวจวัด กระแส (9) สำหรับตรวจวัดกระแสของมอเตอร์ไฟฟ้า (6) และจากวงจรตรวจวัดแรงดัน (8) สำหรับ ตรวจวัดแรงดันของมอเตอร์ไฟฟ้า (6), และหน่วยแสดงผล (13) สำหรับแสดงการเกิดขึ้นของความ ผิดปกติและหน่วยนำออกภายนอก (15) สำหรับรายงานการเกิดขึ้นของความผิดปกติไปยังด้านนอก เมื่อหน่วยคำนวณตรรกะ (10) ระบุและตรวจจับการลัดวงจรด้วยการแยกการลัดวงจรของขดลวดออก จากความไม่สมดุลของแหล่งกำลังแม้เมื่อทอร์กโหลดเปลี่ยนแปลงระหว่างปฏิบัติการของมอเตอร์ ไฟฟ้าบนพื้นฐานของกระแสเฟสย้อนกลับ, แรงดันเฟสย้อนกลับ, กระแสเฟสบวก, และการนำไฟฟ้า สลับเฟสย้อนกลับซึ่งได้มาด้วยการวิเคราะห์แรงดันและกระแสของมอเตอร์ไฟฟ้า
Also published as:
JPWO2016092871KR1020170074986JP6099852CN107155353EP3232215IN201747019235
ID2018/00730WO/2016/092871