Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1200900197 - Phương pháp để biến đổi các nội dung DMB mặt đất và cổng nối sử dụng phương pháp này

Office
Viet Nam
Numéro de la demande 1200900197
Date de la demande 29.01.2007
Numéro de publication 1200900197
Date de publication 27.07.2009
Type de publication A
CIB
H04N 7/12
HÉLECTRICITÉ
04TECHNIQUE DE LA COMMUNICATION ÉLECTRIQUE
NTRANSMISSION D'IMAGES, p.ex. TÉLÉVISION
7Systèmes de télévision
12Systèmes dans lesquels le signal de télévision est transmis par un canal ou une pluralité de canaux parallèles, la bande passante de chaque canal étant inférieure à la largeur de bande du signal de télévision
Déposants ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS RESEARCH INSTITUTE
Inventeurs BAE, Byung-Jun
YUN, Joung-Il
KIM, Woo-Suk
AHN, Chung-Hyun
LEE, Soo-In
Mandataires 005 Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES)
Données relatives à la priorité 10-2006-0061225 30.06.2006 KR
1020060094380 27.09.2006 KR
Titre
(VN) Phương pháp để biến đổi các nội dung DMB mặt đất và cổng nối sử dụng phương pháp này
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề xuất cổng nối để biến đổi các nội dung phát sóng đa phương tiện dạng số mặt đất (DMB). Cổng nối để biến đổi các nội dung DMB mặt đất bao gồm bộ giải ghép kênh giao diện truyền tập hợp (ETI) để chia các nội dung DMB mặt đất có định dạng khung ETI thành kênh thông tin nhanh (FIC) và kênh dịch vụ chính (MSC); bộ xử lý gói giao thức mô tả phiên (SDP) để chuyển đổi FIC thành gói SDP; bộ tạo gói giao thức điều khiển truyền phát/giao thức Internet (TCP/IP) để tạo ra gói TCP/IP dựa trên gói SDP; bộ xử lý gói giao thức truyền thời gian thực (RTP) để chuyển đổi MSC thành gói RTP thứ nhất; bộ tạo gói giao thức bó dữ liệu người sử dụng/giao thức Internet (UDP/IP) để tạo ra gói UDP/IP dựa trên gói RTP; và bộ xuất ra IP để truyền phát gói TCP/IP và gói UDP/IP qua mạng IP.