Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. VN1201701994 - Công tắc bấm dùng cho thiết bị điện tử

Office
Viet Nam
Numéro de la demande 1201701994
Date de la demande 27.10.2015
Numéro de publication 1201701994
Date de publication 25.09.2017
Type de publication A
CIB
H01H 13/48
HÉLECTRICITÉ
01ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX
HINTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES; RELAIS; SÉLECTEURS; DISPOSITIFS DE PROTECTION
13Interrupteurs ayant un organe moteur à mouvement rectiligne ou des organes adaptés pour pousser ou tirer dans une seule direction, p.ex. interrupteur à bouton-poussoir
02Détails
26Dispositions à action brusque consécutive à la déformation d'éléments élastiques
48utilisant la déformation de ressorts à disques
H01H 13/14
HÉLECTRICITÉ
01ÉLÉMENTS ÉLECTRIQUES FONDAMENTAUX
HINTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES; RELAIS; SÉLECTEURS; DISPOSITIFS DE PROTECTION
13Interrupteurs ayant un organe moteur à mouvement rectiligne ou des organes adaptés pour pousser ou tirer dans une seule direction, p.ex. interrupteur à bouton-poussoir
02Détails
12Organes mobiles; Contacts montés sur ces organes
14Organes d'actionnement, p.ex. bouton-poussoir
Déposants SYNOPEX CO., LTD.
KIM, Kyung He
KEOWN, Soon Gil
Inventeurs KIM, Kyung He
KEOWN, Soon Gil
Mandataires 017 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
Données relatives à la priorité 1020140167191 27.11.2014 KR
Titre
(VN) Công tắc bấm dùng cho thiết bị điện tử
Abrégé
(VN)
Sáng chế đề cập đến công tắc bấm dùng cho thiết bị điện tử và đề xuất công tắc bấm dùng cho thiết bị điện tử, công tắc này bao gồm: đế trên và đế dưới được tạo từ vật dẫn điện dạng tấm có độ dày định trước; panen cách điện được định vị giữa đế trên và đế dưới và được tạo từ vật cách điện không nhiễm điện; và công tắc hình vòm đặt ở phần trên của đế trên, trong đó đế trên có cụm điện cực hình tròn ở tâm của nó, cụm điện cực này nhô lên ở tâm của đế trên bằng cách ăn mòn phần chu vi của nó nhờ quá trình khắc ăn mòn và cặp điểm cuối tương ứng trên bề mặt hình tròn của cụm điện cực được nối với nhau sao cho điện cực thứ nhất và điện cực thứ hai có cực tính khác nhau được tạo đối xứng qua mối nối, cặp điểm cuối tương ứng trên bề mặt hình tròn của cụm điện cực được nối bằng cách được ăn mòn nhờ quá trình khắc ăn mòn, mối nối là khối cách điện để cách điện điện cực thứ nhất và điện cực thứ hai, khối cách điện này luân phiên đi vào vùng điện cực thứ nhất và vùng điện cực thứ hai từ đường đường kính ảo để nối cả hai điểm cuối tại bề mặt hình tròn của cụm điện cực và lần lượt kéo dài theo hai hướng của điện cực thứ nhất và điện cực thứ hai để được tạo thành hình sin cong nhiều lần và các điện cực thứ nhất và thứ hai lần lượt bao gồm, do khối cách điện, các phần kéo dài có hình dạng lần lượt kéo dài theo các hướng ngược nhau để được lắp khít và cài vào nhau xung quanh khối cách điện.

Également publié en tant que
CN201580064795.5