Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. TH67563 - ระบบอัดเพื่อความมุ่งหมายในการทำความเย็นและการให้ความร้อน

Office
Thaïlande
Numéro de la demande 0201002973
Date de la demande 09.08.2002
Numéro de publication 67563
Date de publication 21.02.2005
Type de publication A
CIB
F25B 9/00
FMÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE
25RÉFRIGÉRATION OU REFROIDISSEMENT; SYSTÈMES COMBINÉS DE CHAUFFAGE ET DE RÉFRIGÉRATION; SYSTÈMES À POMPES À CHALEUR; FABRICATION OU EMMAGASINAGE DE LA GLACE; LIQUÉFACTION OU SOLIDIFICATION DES GAZ
BMACHINES, INSTALLATIONS OU SYSTÈMES FRIGORIFIQUES; SYSTÈMES COMBINÉS DE CHAUFFAGE ET DE RÉFRIGÉRATION; SYSTÈMES À POMPES À CHALEUR
9Machines, installations ou systèmes à compression dans lesquels le fluide frigorigène est l'air ou un autre gaz à point d'ébullition peu élevé
F25B 29/00
FMÉCANIQUE; ÉCLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE
25RÉFRIGÉRATION OU REFROIDISSEMENT; SYSTÈMES COMBINÉS DE CHAUFFAGE ET DE RÉFRIGÉRATION; SYSTÈMES À POMPES À CHALEUR; FABRICATION OU EMMAGASINAGE DE LA GLACE; LIQUÉFACTION OU SOLIDIFICATION DES GAZ
BMACHINES, INSTALLATIONS OU SYSTÈMES FRIGORIFIQUES; SYSTÈMES COMBINÉS DE CHAUFFAGE ET DE RÉFRIGÉRATION; SYSTÈMES À POMPES À CHALEUR
29Systèmes de chauffage et de refroidissement combinés, p.ex. fonctionnant alternativement ou simultanément
Déposants ซินเวนท์ เอเอส
Inventeurs นายแกร์ สเกาเกน
นายโกลัม เรซา ซาเกรี
นายคาเร อาเฟลคท์
นายโจสไตน์ เพตเตอร์เซน
นายเพตเตอร์ เนคซา
นายอาร์เน จาคอบเซน
นายอาร์มิน ฮัฟเนอร์
นายฮาวาร์ด เรคสตัด
Mandataires นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า, นายธเนศ เปเรร่า
Données relatives à la priorité 20014258 03.09.2001 NO
Titre
(TH) ระบบอัดเพื่อความมุ่งหมายในการทำความเย็นและการให้ความร้อน
Abrégé
(TH)
DC60 (17/10/45) ระบบทำความเย็นแบบอัดรวมถึงเครื่องอัดแกส (1), เครื่องทิ้งความร้อน (2), อุปกรณ์ขยาย (3) และเครื่องดูดความร้อน (4) ที่ต่อกันในวงจรไหลเวียนแบบปิดที่อาจทำงาน ด้วยความดัน ด้านสูงในระดับวิกฤติยวดยิ่ง การบรรจุสารทำความเย็น และการ ออกแบบ ส่วนประกอบของระบบตรงกับความดันในสภาพหยุดนิ่งข้างใน ระบบที่ต่ำกว่า 1.26 เท่า ของความดันวิกฤติของสารทำความ เย็น เมื่ออุณหภูมิของทั้งระบบถูกทำให้สมดุลที่ 60 องศา เซลเซียส อาจนำคาร์บอนไดออกไซด์ หรือของผสมของสารทำความ เย็นที่มี คาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบมาใช้เป็นสารทำ ความเย็นในระบบนี้ ระบบทำความเย็นแบบอัดรวมถึงเครื่องอัดแกส (1), เครื่องทิ้งความร้อน (2), อุปกรณ์ขยาย (3) และเครื่องดูดความร้อน (4) ที่ต่อกันในวงจรไหลเวียนแบบปิดที่อาจทำงาน ด้วยความดัน ด้านสูงในระดับวิกฤติยวดยิ่ง การบรรจุสารทำความเย็น และการ ออกแบบ ส่วนประกอบของระบบตรงกับความดันในสภาพหยุดนิ่งข้างใน ระบบที่ต่ำกว่า 1.26 เท่า ของความดันวิกฤติของสารทำความ เย็น เมื่ออุณหภูมิของทั้งระบบถูกทำให้สมดุลที่ 60 องศา เซลเซียส อาจนำคาร์บอนไดออกไซด์ หรือของผสมของสารทำความ เย็นที่มี คาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบมาใช้เป็นสารทำ ความเย็นในระบบนี้