Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. CZ1999-4640 - Sertraline salts and setraline dosage forms with permanent setraline release

Note: Texte fondé sur des processus automatiques de reconnaissance optique de caractères. Seule la version PDF a une valeur juridique

[ CS ]
NÁROKY NA OCHRANU

1. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním, vhodná pro orální podávání savcům, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič , vyzna-čující se tím, že uvolňuje sertralin do použitého prostředí rychlostí nepřevyšujuící 0,8 mgA/h/kg, přičemž dáv-kovači forma (1) neuvolňuje více než 70 % obsaženého sertralinu v průběhu první hodiny po zavedení do použitého prostředí a (2) uvolňuje sertralin rychlostí alespoň 0,02 mgA/h/kg.

2. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

3. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že savcem je člověk.

4. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že má formu matricové tablety, která zůstává v podstatě nedotčena v průběhu vytrvalého uvolňování.

5. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že má formu rozpadavé matricové tablety.

6. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že má formu matricové tablety částečně povlečené polymerem, který brání uvolňování sertralinu.

7. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že má formu osmotické
iablety.

8. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že má formu membránou po-vlečené hydrogelové tablety.

9. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že je multičásticí.

10. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1, vyznačující se tím, že má formu membránou po-vlečené difúzní kapsle, tablety nebo multičástice.

11. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním, vhodná pro podávání savcům, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič , vyzna-čující se tím, že uvolňuje sertralin do použitého prostředí rychlostí nepřevyšujuíci 40 mgA/h, přičemž dávkovači forma (1) neuvolňuje více než 70 % obsaženého sertralinu v průběhu první hodiny po zavedení do použitého prostředí a (2) uvolňuje sertralin rychlostí alespoň 1 mgA/h.

12. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

13. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že savcem je člověk.

14. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že má formu matricové tablety, která zůstává v podstatě nedotčena v průběhu vytrvalého uvolňování.

15. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že má formu rozpadavé matricové tablety.

16. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že má formu matricové tablety částečně povlečené polymerem, který brání uvolňování sertralinu.

17. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že má formu osmotické tablety.

18. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že má formu membránou po-vlečené hydrogelové tablety.

19. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že je multičásticí.

20. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že má formu membránou po-vlečené difúzní tablety nebo multičástice.

21 . Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním, vhodná pro orální podávání savcům, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič, vyznačující se tím, že uvolňuje sertralin rychlostí nepřevyšujuící 40 mgA/h in vitro při rozpouštění v zařízení USP-2 obsahujícím 900 ml acetátového pufru, při hodnotě pH 4,0 v prostředí, které je 0,075M v chloridu sodném, přičemž v případě

1) že je dávkovači formou tableta s vytvrvalým uvolňováním ne-bo nerozpadavá kapsle s vytvralým uvolňováním je USP-2 zaří-zení vybaveno lopatkovým mícháním s otáčkami 50/min,

2) že je dávkovači formou multičástice je USP-2 zařízení vybaveno lopatkovým mícháním s otáčkami 100/min,
přičemž dávkovači forma (a) neuvolňuje více než 70 % obsažené-ho sertralinu v průběhu první hodiny testu a (b) uvolňuje sertralin rychlostí alespoň 1 mgA/h.

22. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

23. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21, vyznačující se tím, že savcem je člověk.

24. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21, vyznačující se tím, že má formu matricové tablety, která zůstává v podstatě nedotčena v průběhu vytrvalého uvolňování.

25. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21, vyznačující se tím, že má formu rozpadavé matricové tablety.

26. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21, vyznačující se tím, že má formu matricové tablety částečně povlečené polymerem, který brání uvolňování sertralinu.

27. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21, vyznačující se tím, že má formu osmotické tablety.

28. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21, vyznačující se tím, že má formu membránou po-vlečené hydrogelové tablety.

29. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21, vyznačující se tím, ze je multičásticí.

30. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11, vyznačující se tím, že má formu membránou po-vlečené difúzní tablety nebo multičástice.

31. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním, vhodná pro orální podávání savcům, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič, vyznačující se tím, že uvolňuje po podání savcům sertralin v gastrointestinálnim traktu rychlostí nepřevyšujuící 1 mgA/h po počáteční prodlevě až tří hodin, na-čež uvolňuje sertralin rychlostí 1 mgA/h až 40 mgA/h, přičemž dávkovači forma neuvolňuje více než 70 % obsaženého sertralinu v průběhu první hodiny po prodlevě.

32. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 31,vyznačující se tím, že do-ba prodlevy je až dvě hodiny.

33. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 31,vyznačující se tím, že u-volňuje sertralin po době prodlevy rychlostí 1 až 30 mgA/h.

34. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 31,vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

35. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 31,vyznačující se tím, že savcem je člověk.

36. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním, vhodná pro podávání savcům mající počáteční časovou prodlevu až tří hodin, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič, vyznač-ující se tím, že při zkoušce rozpouštění in vitro v zařízení USP-2 obsahujícím 900 ml acetátového pufru, při hodnotě pH 4,O v prostředí, které je O,075M v chloridu sodném uvolňuje sertralin rychlostí nepřevyšujuíci 1 mgA/h po dobu odpovídající době prodlevy, načež uvolňuje sertralin rychlostí 1 mgA/h až 40 mgA/h, přičemž dávkovači forma neuvolňuje více než 70 % obsaženého sertralinu v průběhu první hodiny po pro-dlevě .

37. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 36, vyznačující se tím, že do-ba prodlevy je až dvě hodiny.

38. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 37,vyznačující se tím, že u-volňuje sertralin po době prodlevy rychlostí 1 až 30 mgA/h.

39. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 37, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

40. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 37,vyznačující se tím, že savcem je člověk.

41. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 37,vyznačující se tím, že je ve formě tablety.

42. Časově zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 37, vyznačující se tím, že je ve formě multičástice.

43. Místně zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním, vhodná pro orální podávání savcům, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič, vyznačující se tím, že po podání svascům uvol-ňuje sertralin v žaludku savce rychlostí 1 mgA/h a po průchodu do tenkého střeva uvolňuje vytvale 1 až 40 mgA/h, přičemž dáv-kovači forma neuvolňuje více než 70 % obsaženého sertralinu v průběhu první hodiny průchodu do tenkého střeva.

44. Místně zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 43, vyznačující se tím, že začátek vytrvalého uvolňování je spouštěn hodnotou pH.

45. Místně zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 44 .vyznačující se tím, že forma s vytvrvalým uvolňováním je povlečena polymerem, který předchází uvolňování sertralinu při hodnotách pH v žaludku, je však propustná pro sertralin při hodnotách pH v tenkém střevu.

46. Místně zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 44, vyznačující se tím, že je ve formě multičástice.

47. Místně zpožděná dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 44, vyznačující se tím, že je ve formě tablety.

48. Místně zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 43, vyznačující se tím, že začátek vytrvalého uvolňování je spouštěn enzymem.

49. Místně zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 48,vyznačující se tím, že dávkovači forma s vytvrvalým uvolňováním je povlečena membránou, obsahující v pórech hydrofobní tekutinu, která je v podstatě nepropustná pro vodu a sertralin avšak schopná změny v důsledku enzymatického odbourání, přičemž se membrána stává v podstatě propustná pro vodu a sertralin, když se dávkovači forma dostane do oblasti lumenu tenkého střeva.

50. Místně zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 48, vyznačující se tím, že je ve for-mě multičástice.

51. Místně zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 48,vyznačující se tím, že je ve for-mě matrice.

52. Místně zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 43, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

53. Místně zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 43, vyznačující se tím, že savcem je člověk.

54. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním spouštěným pH, vhodná pro orální podávání savcům, s prodlevou před započetím vytvrvalého uvolňování, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič, vyznačující se tím, že při zkoušce in vitro v zařízení USP-2 uvolňuje sertralin do 0,IN kyseliny chlorovodíkové rychlosti nepřevyšujuící 1 mgA/h po dobu jedné hodiny, načež uvolňuje sertralin do fosfátového pufru, při hodno-tě pH 6,8 obsahujícího 1 % polysorbátu 80 rychlostí 1 až 40 mgA/h, přičemž dávkovači forma neuvolňuje více než 70 % obsa-ženého serlralinu v průběhu první hodiny po prodlevě.

55. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 54, vyznačující se tím, že je povlečena povlakem obsahujícím polymer, který předchází uvolňování sertralinu v kyselině chlorovodíkové rychlostí převyšující 1 mgA/h, který je však propustný a umožňuje uvolňování sertralinu ve fosfátovém pufru.

56. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 55 .vyznačující se tím, že je ve formě mult i část i ce.

57. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 55, vyznačující se tím, že je ve formě tablety.

58. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 54, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

59. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 54, vyznačující se tím, že savcem je člověk.

60. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním spouštěným enzymem pro orální podávání savcům, s prodlevou před započetím vytvrvalého uvolňování, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič, vyznačující se tím, že při zkoušce in vitro v zařízení USP-2 uvolňuje sertralin do 0,IN kyseliny chlorovodíkové rychlostí nepřevyšujuící 1 mgA/h po dobu jedné hodiny, načež uvolňuje sertralin do fosfátového pufru, při hodnotě pH 6,8 obsahujícího 1 % polysorbátu 80 v přítomnosti enzymu, vhodného pro spouštění vytrvalého uvolňování rychlostí 1 až 40 mgA/h, přičemž dávkovači forma neuvolňuje více než 70 % obsa-ženého sertralinu v průběhu první hodiny po prodlevě.

61. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 60,vyznačující se tím, že je povlečena povlakem s membránou obsahující v pórech hydrofobní tekutinu, která je v podstatě nepropustná pro vodu a sertralin v kyseli-ně avšak schopná změny v pufru v důsledku enzymatického odbourání v přítomnosti enzymu, přičemž se membrána stává v podsta-tě propustná pro vodu a sertralin.

62. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 60 ,vyznačující se tím, že je ve formě mult i část ice.

63. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 60,vyznačující se tím, že je ve formě tablety.

64. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 60, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

65. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 54, vyznačující se tím, že savcem je člověk.

66. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním, vhodná pro orální podávání savcům, obsahující sertralin nebo jeho farmaceuticky přijatelnou sůl a farmaceuticky přijatelný nosič , vyzna-čující se tím, že při orálním podání savcům vede k maximální koncentraci sertralinu v plasmě Cmax, která je menší než 80 % Cmax stanovená při podání stejné dávky sertralinu orálně ve formě bezprostředně uvolňujícího bolusu, při- černě dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním (1) neuvolňuje více neě 70 % obsaženého sertralinu v průběhu první hodiny po podání a (2) uvolňuje sertralin rychlostí alespoň 1 mgA/h/kg.

67. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 66, vyznačující se tím, še krev vystavuje působení drogy, které se neúměrně snižuje jako Cmax.

68. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 66, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin ve formě volné zásady, hydrochloridu sertralinu, aspartátu sertralinu, acetátu sertralinu nebo laktátu sertralinu.

69. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 66, vyznačující se tím, že savcem je člověk.

70. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 66,vyznačující se tím, že je ve formě tablety.

71. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 66,vyznačující se tím, že je ve formě mult i část i ce.

72. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 66,vyznačující se tím, že zpožděná forma s vytrvalým uvolňováním vytváří prodlevu až tří hodin před nastartováním vytrvalého uvolňování, přičemž dávkovači forma uvolňuje sertralin rychlostí ne větší než 1 mgA/h v průběhu prodlevy.

73. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 72,vyznačující se tím, že zpoždění je ča-sové .

74. Dávkovači forma s vytrvalým uvolňováním podle nároku 72,vyznačující se tím, že zpoždění je místní .

75. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obezity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 1.

76. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obezity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 11.

77. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obezity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 21.

78. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obezity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 31.

79. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obezity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 36.

80. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obesity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 43.

81. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obezity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 54.

82. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obezity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 60.

83. Způsob ošetřování psychiatrických nemocí, předčasné ejakulace, chemické závislosti, premenstruální dysforické poruchy nebo obesity, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidi, terapeuticky účinné množství sertralinu ve formě orální dávky s vytrvalým uvolňováním podle nároku 66.

84. Sertralinacetát.

85. Setralinacetát podle nároku 84 s rentgenovou krystalo-vou strukturou podle obr. 1.

86. Sertral i nacetát. Ya hydrát.

87. Farmaceutický prostředek, vyznačující se t i m, že obsahuje sertralinacetát podle nároku 84 a farmaceuticky vhodný nosič nebo ředidlo.

88. Farmaceutický prostředek, vyznačující se tím, ze obsahuje sertralinacetát podle nároku 85 a farmaceuticky vhodný nosič nebo ředidlo.

89. Farmaceutický prostředek, vyznačující se tím, ze obsahuje sertral i nacetát. Ya hydrát podle nároku 86 a farmaceuticky vhodný nosič nebo ředidlo.

90. Sertralin L-laktát.

91. Sertralin L-laktát podle nároku 90 s rentgenovou krys-talovou strukturou podle obr. 3.

92. Farmaceutický prostředek, vyznačující se t i m, že obsahuje sertralin L-laktát podle nároku 90 a farmaceuticky vhodný nosič nebo ředidlo.

93. Farmaceutický prostředek, vyznačující se tím, že obsahuje sertralin L-laktát podle nároku 91 a farmaceuticky vhodný nosič nebo ředidlo.

94. Sertralin L-aspartát.

95. Farmaceutický prostředek, vyznačující se t í m, že obsahuje sertralin L-aspartát podle nároku 94 a farmaceuticky vhodný nosič nebo ředidlo.

96. Způsob ošetřování nemocí nebo stavů ze souboru zahrnujícího anorexii, impulzivní poruchy, onychofagii, předmenstru- ační syndrom, psychotické poruchy schizofrenního typu, záněty, hyperaktivní imunní systémové poruchy a chemickou závislost u lidí trpících jednou nebo několika těmito nemocemi nebo stavy, vyznačující se tím, že se podává savcům, kteří takové ošetření potřebují, včetně lidí, terapeuticky ú-činné množství sertralinacetátu, sertralin L-laktátu nebo sertralin L-aspartátu.

97. Způsob podle nároku 96, vyznačující se tím, že se podává sertralinacetát.

98. Způsob podle nároku 96, vyznačující se tím, že se podává sertralin L-laktát.

99. Způsob ošetřování mentální deprese mentálně nemocných lidí,vyznačující se tím, že se podává je-dincům kteří takové ošetření potřebují, terapeuticky účinné množství sertralinacetátu, sertralin L-laktátu nebo sertralin L-aspartátu.

100. Způsob podle nároku 99, vyznačující se tím, že se podává sertralinacetát.

101. Způsob podle nároku 99, vyznačující se tím, že se podává sertralin L-laktát.

102. Způsob ošetřování úzkostných stavů, vyznaču-jící se tím, že se podává jedincům kteří takové o-šetření potřebují, terapeuticky účinné množství sertralinacetátu, sertralin L-laktátu nebo sertralin L-aspartátu.

103. Způsob podle nároku 102, vyznačující se tím, že úzkostnou poruchou je nutkavé chování.

104. Způsob podle nároku 103, vyznačující se tím, že se podává sertralinacetát.

105. Způsob podle nároku 103, vyznačující se tím, ze se podává sertralin L-laktát.

106. Způsob přípravy sertralinacetátu vyznačuj ící se t í m, že se nechává reagovat sůl sertralinu se zásadou v přítomnosti vhodného organického rozpouštědla za získání volné zásady sertralinu, volná zásada sertralinu se extrahuje organickým rozpouštědlem a volná zásada sertralinu se nechává reagovat s kyselinou octovou ve vhodném rozpouštědle.

107. Způsob podle nároku 106, vyznačující se t í m, že solí sertralinu je sertra1 inhydrochlorid a organickým rozpouštědlem je hexan.

108. Způsob přípravy sertra1 inacetátu vyznačuj ící se t i m , že se nechává reagovat volná zásada sertralinu s octovou kyselinou v přítomnosti vhodného organického roz-pouštědla.

109. Způsob přípravy sertralin L-laktátu vyznačuj í-c í se t i m, že se nechává reagovat sůl sertralinu se zásadou v přítomnosti vhodného organického rozpouštědla za získání volné zásady sertralinu, volná zásada sertralinu se extrahuje organickým rozpouštědlem a volná zásada sertralinu se nechává reagovat s kyselinou L-mléčnou ve vhodném rozpouštědle.

110. Způsob podle nároku 109, vyznačující se t í m, že solí sertralinu je sertralinhydrochlorid a organickým rozpouštědlem je ethylacetát.

111. Způsob podle nároku 109, vyznačující se tím, že solí sertralinu je sertralinmandelát a organickým rozpouštědlem je ethylacetát.

112. Způsob přípravy sertralin L-laktátu vyznačuj í-c í se t i m , ěe se nechává reagovat volná zásada sertralinu s L-mléčnou kyselinou v přítomnosti vhodného organického rozpouštědla.

113. Způsob přípravy sertralin L-aspartátu vyznaču-jící se t í m, že se nechává reagovat sůl sertralinu se zásadou v přítomnosti vhodného organického rozpouštědla za získání volné zásady sertralinu, volná zásada sertralinu se extrahuje organickým rozpouštědlem a volná zásada sertralinu se nechává reagovat s kyselinou asparagovou ve vhodném roz-pouštědle .

114. Způsob podle nároku 113, vyznačuj ící se t í m, že solí sertralinu je sertralinhydrochlorid a organickým rozpouštědlem je ethylacetát nasycený vodou.

115. Způsob přípravy sertralin L-aspartátu, vyznaču-jící se tím, že se nechává reagovat volná zásada sertralinu s L-asparagovou kyselinou v přítomnosti vhodného organického rozpouštědla.