Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. FI911843 - Varkaudenestolaite

Note: Texte fondé sur des processus automatiques de reconnaissance optique de caractères. Seule la version PDF a une valeur juridique

[ FI ]
Patenttivaatimuksen

1. Varkaudenestolaite, johon kuuluu pari elimiä, jotka ovat samankeskeisesti pyöriviä toistensa suhteen, jossa ensimmäisessä elimessä on aukko, toisessa elimessä on syvennys, vierivä kappale tuettuna aukkoon, jolloin syvennys ja aukko ovat asetettavissa kohdakkain mainittuja elimiä keskinäisesti kiertämällä, jolloin vierivä kappale on vastaanotettava sekä aukkoon että syvennykseen, lukituselin, jolla on lukittu asento, jossa lukituselin kytkee vierivän kappaleen pitämään vierivä kappale kytkennässä aukon ja syvennyksen kanssa, ja lukituselimellä on avattu asento, jossa vierivä kappale on vapaasti liikkuva kytkentään ja kytkennästä syvennyksen kanssa, kun aukko ja syvennys on asetettu kohdakkain, ja kiinnityselimet varkaudenestolaitteen kiinnittämiseksi ajoneuvon ohjausmekanismiin .
  2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, jossa ensimmäiseen elimeen on järjestetty joukko aukkoja ja kukin aukko kannattaa vierivää kappaletta.
  3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen laite, jossa toiseen elimeen järjestettyjen syvennysten lukumäärä on sama kuin ensimmäiseen elimeen järjestettyjen aukkojenlukumäärä .
  4. Jonkin patenttivaatimuksista 1-3 mukainen laite, jossa lukituselimeen kuuluu nokkaelin, joka on kiertyvästi asennettu suhteessa ensimmäiseen elimeen, jossa nokkaelimessä on ensimmäinen osa, joka on saatettavissa kosketuksiin vierivän kappaleen kanssa, kun nokkaelin on lukitussa asennossa vierivän kappaleen pitämiseksi kytkennässä synvennyksen kanssa
  5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen laite, jossa nokkaelin on varustettu toisella osalla, joka sallii vierivän kappaleen liikkua aukon läpi pois kytkennästä syvennyksen kanssa.
  6. Jonkin patenttivaatimuksista 1-5 mukainen laite, jossa vierivä elin on pallo ja/tai rulla.
  7. Jonkin patenttivaatimuksista 1-6 mukainen laite, jossa kukin syvennys on sovitettu mahdollistamaan pallon ja/tai rullan helppo irtautuminen syvennyksestä nokkaelintä kierrettäessä.
  8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, jossa on järjestetty ohjauselin nokkaelimen kiertymisen ohjaamiseksi .
  9. Ajoneuvo, joka on varustettu jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukaisella laitteella.
  10. Polkupyörä, joka on varustettu jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukaisella laitteella.
  11. Polkupyörän etuputki, joka on varustettu jonkin patenttivaatimuksista 1-8 mukaisella laitteella.