Traitement en cours

Veuillez attendre...

Paramétrages

Paramétrages

Aller à Demande

1. FI990757 - Menetelmä matkaviestinyhteyksien hallintaan

Note: Texte fondé sur des processus automatiques de reconnaissance optique de caractères. Seule la version PDF a une valeur juridique

[ FI ][ SV ]
Patenttivaatimuksen

1. Tietoliikenneverkko käsittäen käyttäjälaitteen, yhteysverkon ja useita runkoverkkoja, jossa mainittu käyttäjälaite pystyy liikennöimään samanaikaisesti ainakin kahden runkoverkon kanssa mainituista useista runkoverkoista, tunnettu siitä, että ainakin kaksi mainituista useista runkoverkoista käsittää kukin välineet erillisten salausparametrien viestittämiseksi mainittuun yhteysverkkoon; ja mainittu yhteysverkko käsittää välineet yhden mainituista erillisistä salausparametreistä valitsemiseksi liikenteen salaamiseksi mainitun käyttäjälaitteen ja mainittujen ainakin kahden useista runkoverkoista välillä.
  2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen tietoliikenneverkko, tunnettu siitä, että mainittu yhteysverkko edelleen käsittää välineet mainitun liikenteen salaamiseen mainitun käyttäjälaitteen ja mainittujen ainakin kahden useista runkoverkoista välillä käyttäen mainittua yhtä mainituista erillisistä salausparametreistä.
  3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen tietoliikenneverkko, tunnettu siitä, että mainittu salausparametri on salausavain tai salausalgoritmi tai molempien yhdistelmä.
  4. Salaamismenetelmä tietoliikenneverkossa, joka käsittää käyttäjälaitteen, yhteysverkon ja useita runkoverkkoja, jossa mainittu käyttäjälaite pystyy liikennöimään samanaikaisesti ainakin kahden runkoverkon kanssa mainituista useista runkoverkoista, tunnettu siitä, että ainakin kaksi mainituista useista runkoverkoista käsittää kukin välineet erillisten salausparametrien viestittämiseksi mainittuun yhteysverkkoon; ja että mainittu yhteysverkko valitsee yhden mainituista erillisistä salausparametreistä liikenteen salaamiseen mainitun käyttäjälaitteen ja mainittujen ainakin kahden useista runkoverkoista välillä.
  5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen salaamismenetelmä, tunnettu siitä, että mainittu yhteysverkko lisäksi salaa liikenteen mainitun käyttäjälaitteen ja mainittujen ainakin kahden useista runkoverkoista välillä käyttäen valittua yhtä mainituista salausparametreistä.
  6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen salaamismenetelmä, tunnettu siitä, että mainittu salausparametri on salausavain tai salausalgoritmi tai molempien yhdistelmä.
  7. Patenttivaatimuksen 4 mukainen salaamismenetelmä, tunnettu siitä, että mainittu yhteysverkko käsittää useita kokonaisuuksia, jotka on tarkoitettu hallitsemaan yhteyksien salaamista vastaaville kokonaisuuksille sijoitetuilla maantieteellisillä alueilla sijaitseviin käyttäjälaitteisiin, ja että kun mainittu käyttäjälaite siirtyy eräälle ensimmäiselle salauksen hallintakokonaisuudelle sijoitetulta maantieteelliseltä alueelta toiselle salauksen hallintakokonaisuudelle sijoitetulle maantieteelliselle alueelle, mainittu ensimmäinen salauksen hallintakokonaisuus viestii käytetyt salausparametrit mainitulle toiselle salauksen hallintakokonaisuudelle signaloimalla käyttäen ainakin kahta mainituista useista runkoverkoista.
  8. Yhteysverkko, joka on liitetty useisiin runkoverkkoihin ja käyttäjälaitteeseen, jossa mainittu käyttäjälaite pystyy olemaan samanaikaisesti yhteydessä ainakin kahteen mainituista useista runkoverkoista mainitun yhteysverkon kautta, tunnettu siitä, että mainittu yhteysverkko käsittää välineet erillisten salausparametrien vastaanottamiseksi mainituista runkoverkoista; ja mainittu yhteysverkko käsittää välineet yhden mainituista erillisistä salausparametreistä valitsemiseksi salaamaan liikenteen mainitun käyttäjälaitteen ja mainittujen ainakin kahden useista runkoverkoista välillä.