Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201805905 - Hệ thống phân chia vách ngăn đối xứng trong nhà lò của trạm điện nguyên tử

Office
Viet Nam
Application Number 1201805905
Application Date 29.12.2016
Publication Number 1201805905
Publication Date 25.12.2019
Publication Kind A
IPC
G21C 9/004
GPHYSICS
21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
CNUCLEAR REACTORS
9Emergency protection arrangements structurally associated with the reactor
004Pressure suppression
Applicants JOINT-STOCK COMPANY SCIENTIFlC RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY TECHNOLOGIES ATOMPROEKT
JOINT STOCK COMPANY "SCIENCE AND INNOVATlONS"
Inventors BEZLEPKIN, Vladimir Viktorovich
KUKHTEVICH, Vladimir Olegovich
MITRYUKHIN, Andrey Gennadievich
DROBYSHEVSKlY, Maksim Anatolyevich
USTINOV, Mikhail Sergeevich
SHURYGINA, Nadezhda Yuryevna
Agents 139 Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN (BMVN INTERNATIONAL LLC)
Title
(VN) Hệ thống phân chia vách ngăn đối xứng trong nhà lò của trạm điện nguyên tử
Abstract
(VN)
Sáng chế đề xuất hệ thống phân chia vách ngăn đối xứng trong nhà lò của trạm điện nguyên tử sang các buồng cách ly, bao gồm thiết bị phân chia vách ngăn đối xứng, đ&w;ợc đặt trên trần, phân chia các buồng và đ&w;ợc đặt trong khe hở dạng vòng giữa trần và t&w;ờng của nhà lò và chứa ít nhất một van, cách ly môi tr&w;ờng không khí của các ngăn với nhau, có khả năng liên kết các buồng của vách ngăn đối xứng khi có chênh lệch áp suất, khác biệt ở chỗ hệ thống có chứa thêm thiết bị bơm khí và có ống thu dạng vòng liên kết bởi nó, đ&w;ợc nối với mỗi van của thiết bị phân chia vách ngăn đối xứng, trong đó mỗi van của thiết bị phân chia vách ngăn đối xứng đ&w;ợc làm d&w;ới dạng màng thổi, có khả năng cách ly các môi tr&w;ờng không khí của các ngăn nhà lò ở trạng thái đầy không khí và liên kết các ngăn của nhà lò ở trạng thái xả. Hệ thống theo sáng chế đảm bảo an toàn cho trạm điện nguyên tử (Nuclear Power Plant - NPP) trong các chế độ vận hành khác nhau.