Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201904181 - Bệ thay thế ắc quy dịch chuyển được và hệ thống thay thế nhanh bao gồm bệ này

Office
Viet Nam
Application Number 1201904181
Application Date 29.12.2017
Publication Number 1201904181
Publication Date 25.11.2019
Publication Kind A
IPC
B60S 5/06
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
60VEHICLES IN GENERAL
SSERVICING, CLEANING, REPAIRING, SUPPORTING, LIFTING, OR MANOEUVRING OF VEHICLES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
5Servicing, maintaining, repairing, or refitting of vehicles
06Supplying batteries to, or removing batteries from, vehicles
Applicants SHANGHAI DIANBA NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.
AULTON NEW ENERGY AUTOMOTIVE TECHNOLOGY GROUP
Inventors ZHANG, Jianping
HUANG, Chunhua
ZHOU, Junqiao
ZHU, Minghou
LI, Xiaodong
ZOU, Rui
DI, Shiyong
Agents 017 Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)
Title
(VN) Bệ thay thế ắc quy dịch chuyển được và hệ thống thay thế nhanh bao gồm bệ này
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến bệ thay thế ắc quy dịch chuyển được (103) và hệ thống thay thế nhanh (100), trong đó bệ thay thế ắc quy dịch chuyển được (103) bao gồm: phần dẫn động-di chuyển (106) được sử dụng để dẫn động bệ thay thế ắc quy dịch chuyển được (103) dịch chuyển trên mặt đất; phần nâng (107) được lắp trên phần dẫn động-di chuyển (106), để nâng ắc quy trong khi thay thế của ắc quy; và phần gắn ắc quy (108) được lắp ở phía trên của phần nâng (107), để đặt ắc quy cần được thay thế hoặc ắc quy được thay thế, trong đó cổng gắn ắc quy (108) có cơ cấu thay thế ắc quy. Cơ cấu này có thể sử dụng cơ cấu mở khóa (50) để mở khóa cho ắc quy được khóa ở gầm của xe điện, xếp thẳng tự động điểm mở khóa của cơ cấu khóa ắc quy và thực hiện việc mở khóa tự động trong khi diễn ra chuyển động này. Quy trình này hoàn toàn tự động không có sự can thiệp thủ công và có thể nâng cao được hiệu quả thay thế ắc quy. Ngoài ra, góc của bảng trên (10) so với vị trí mở khóa ắc quy còn có thể được điều chỉnh nhờ cơ cấu kh ởi động sự dịch chuyển, do đó điểm mở khóa của ắc quy có thể tự động phù hợp khi bệ thay thế ắc quy dịch chuyển được (103) giữ nguyên, do đó nâng cao thêm hiệu quả mở khóa.