Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1200900132 - Bể chứa dùng để vận chuyển khí hóa lỏng và phương pháp tạo ra bể chứa này

Office Viet Nam
Application Number 1200900132
Application Date 19.06.2007
Publication Number 1200900132
Publication Date 27.04.2009
Publication Kind A
IPC
F17C 3/02
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
3Vessels not under pressure
02with provision for thermal insulation
F17C 13/08
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
CVESSELS FOR CONTAINING OR STORING COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES; FIXED-CAPACITY GAS-HOLDERS; FILLING VESSELS WITH, OR DISCHARGING FROM VESSELS, COMPRESSED, LIQUEFIED, OR SOLIDIFIED GASES
13Details of vessels or of the filling or discharging of vessels
08Mounting arrangements for vessels
Applicants TANKER ENGINEERING AS
Inventors Harald Aarseth
Agents 001 Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)
Priority Data 20062869 19.06.2006 NO
Title
(VN) Bể chứa dùng để vận chuyển khí hóa lỏng và phương pháp tạo ra bể chứa này
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến bể chứa gần như hình trụ nằm ngang (2) để vận chuyển khí hóa lỏng ở nhiệt độ thấp trên tàu được đỡ trên hai giá mang hình yên ngựa (12) trên tàu (1). Tại mỗi giá mang, bể chứa có chi tiết tăng cứng bên trong gồm hai vách ngăn có lỗ dẫn hướng liên kề (3) và một khung dầm ngang /chi tiết tăng cúng (4-7) được hàn giữa các vách ngăn (3), do vậy tạo ra bể chứa (2) có đủ độ bền có sức chứa ít nhất nằm trong khoảng từ 40.000 đến 60.000 m3. Sáng chế cũng đề xuất phương pháp đảm bảo độ tròn chính xác của bể chứa ở diện tích đỡ.