Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1201300442 - Đồ lót dùng một lần

Office Viet Nam
Application Number 1201300442
Application Date 05.07.2011
Publication Number 1201300442
Publication Date 25.07.2013
Publication Kind A
IPC
A61F 13/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
13Bandages or dressings; Absorbent pads
A61F 13/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
13Bandages or dressings; Absorbent pads
Applicants KAO CORPORATION
Inventors YAMAMOTO, Ryoichi
SONO, Tokihito
OKUDA, Yasuyuki
Agents 008 Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH)
Priority Data 2010-154784 07.07.2010 JP
2010-174632 03.08.2010 JP
Title
(VN) Đồ lót dùng một lần
Abstract
(VN)
Đồ lót dùng một lần (1) bao gồm bộ phận thấm hút (4) chứa lõi thấm hút hình thuôn (40) và có phần phía trước (A), phần đũng (C), và phần phía sau (B). Lõi thấm hút (4) có vùng trọng lượng cơ sở cao (41) ở phần giữa theo phương nằm ngang của phần đũng (C) và vùng trọng lượng cơ sở thấp (42) có trọng lượng cơ sở thấp hơn vùng trọng lượng cơ sở cao (41) trên cả hai cạnh của vùng trọng lượng cơ sở cao (41). Lõi thấm hút (40) có vùng tạo độ uốn chính giữa (43) kéo dài theo phương chiều dọc của nó có dạng rãnh cắt, khe, hoặc vùng không chứa sợi ở vùng trọng lượng cơ sở cao (41) và vùng tạo độ uốn bên (44) có dạng vùng không chứa sợi ở mỗi vùng trọng lượng cơ sở thấp (42). Vùng tạo độ uốn chính giữa (43) kéo dài hướng về đầu trước của lõi thấm hút (40) vượt quá đầu trước của mỗi vùng tạo độ uốn bên (44), và các vùng tạo độ uốn bên (44) kéo dài hướng về đầu sau của lõi thấm hút (40) vượt quá đầu sau của vùng tạo độ uốn chính giữa (43).