Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN1200501939 - Hệ cấp thuốc giải phóng có kiểm soát để sử dụng qua đường miệng

Office
Viet Nam
Application Number 1200501939
Application Date 16.06.2004
Publication Number 1200501939
Publication Date 26.02.2006
Publication Kind A
IPC
A61K 9/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
9Medicinal preparations characterised by special physical form
Applicants Korea Research Institute of Chemical Technology
Inventors LEE, Hai Bang (KR)
CHO, Sun Hang (KR)
KHANG, Gilson
JEONG, Sang Young
KANG, Bok Ki
SEO, Kwang Su
KIM, Moon Suk
CHON, Se Kang
Agents 046 Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.)
Title
(VN) Hệ cấp thuốc giải phóng có kiểm soát để sử dụng qua đường miệng
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến hệ cấp thuốc giải phóng có kiểm soát để sử dụng qua đường miệng và một chế phẩm để tạo ra màng xốp giải phóng có kiểm soát được sử dụng trong hệ này. Hệ cấp thuốc giải phóng có kiểm soát sử dụng qua đường miệng theo sáng chế bao gồm nhân chứa dược chất; và màng xốp giải phóng có kiểm soát được bao lên bề mặt ngoài của nhân chứa ít nhất một chất tạo màng được chọn từ nhóm bao gồm hợp chất gốc xenluloza, polymetacrylat, hợp chất gốc axetat, polyamit, polyuretan và polystyren được sulfonat hóa. Hệ cấp thuốc giải phóng có kiểm soát sử dụng qua đường miệng theo sáng chế có thể có thể tạo ra sự giải phóng thuốc hữu hiệu và đồng đều trong các đường dạ dày ruột do tốc độ giải phóng dược có thể được kiểm soát. Ngoài ra, thời gian giải phóng dược chất có thể được kiểm soát bằng cách thay đổi độ dày của màng xốp, thành phần của chất tạo màng, lượng chất hoá dẻo và lượng tá dược. Việc bào chế chế phẩm giải phóng có kiểm soát trở nên đơn giản và có giá thành giảm vì chỉ có một lượng nhỏ màng xốp được bao gồm viên nén hoặc chế phẩm dạng hạt thông thường. Ngoài ra, do màng có tính ổn định cao, nên có thể sản xuất chế phẩm giải phóng có kiểm soát sử dụng qua đường miệng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hoặc độ ẩm với lượng lớn.
Related patent documents
PH12005502110This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.