Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN40897 - ống composit kim loại-nhựa có thể dễ dàng cuộn lại thành hình vòng và phương pháp sản xuất ống này

Office
Viet Nam
Application Number 1201403737
Application Date 27.09.2012
Publication Number 40897
Publication Date 26.01.2015
Publication Kind A
IPC
B29C 63/18
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
63Lining or sheathing, i.e. applying preformed layers or sheathings of plastics; Apparatus therefor
18using tubular layers or sheathings
Applicants KUMKANG CO., LTD.
Inventors BANG, Manhyuk
Agents KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.
Title
(VN) ống composit kim loại-nhựa có thể dễ dàng cuộn lại thành hình vòng và phương pháp sản xuất ống này
Abstract
(VN)
Sáng chế này đề cập đến ph&w;ơng pháp sản xuất ống composit bằng cách tạo ra một lớp dính kết và một lớp nhựa trên một mặt ngoài của một ống kim loại, và mặc dù ống composit đ&w;ợc cuộn lại thành hình vòng sau khi ống composit đ&w;ợc sản xuất, có thể đuy trì hình dạng mặt cắt ngang hình tròn mà không làm biến dạng, và sau khi ống composit đ&w;ợc làm thẳng cho mục đích xây dựng, có thể ngăn ngừa đ&w;ợc sự phân tách hoặc cong vênh, mang lại khả năng vận chuyển và xây dựng tuyệt hảo cho sản phẩm.