Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN41672 - Thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã cho phép xử lý song song, bộ giải ghép kênh truyền tải và vật lưu trữ số trên đó lưu trữ dòng bit viđeo

Office
Viet Nam
Application Number 1201402778
Application Date 21.01.2013
Publication Number 41672
Publication Date 27.04.2015
Publication Kind A
IPC
H04N 7/26
HELECTRICITY
04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
7Television systems
24Systems for the transmission of television signals using pulse code modulation
26using bandwidth reduction
Applicants GE Video Compression, LLC
Inventors SCHIERL, Thomas
GEORGE, Valeri
GRUENEBERG, Karsten
KIRCHHOFFER, Heiner
HENKEL, Anastasia
MARPE, Detlev
Agents AMBYS HANOI
Priority Data 61/588,849 20.01.2012 US
Title
(VN) Thiết bị và phương pháp mã hóa và giải mã cho phép xử lý song song, bộ giải ghép kênh truyền tải và vật lưu trữ số trên đó lưu trữ dòng bit viđeo
Abstract
(VN) sáng chế đề cập đến thiết bị và ph&w;ơng pháp mã hóa và giải mã cho phép xử lý song song, bộ giải ghép kênh truyền tải và vật l&w;u trữ số trên đó l&w;u trữ dòng bit viđeo mà cho phép việc mã hóa hiệu quả hơn, độ trễ thấp hơn trong các môi tr&w;ờng xử lý song song. Đoạn mã byte thô dạng chuỗi mô tả ảnh trong các lát, các dòng con xử lý song song mặt sóng (WPP) hoặc các ô và đ&w;ợc mã hóa bằng cách sử dụng ph&w;ơng pháp mã hóa số học nhị phân thích nghi theo ngữ cảnh, đ&w;ợc phân chia hoặc đ&w;ợc cắt thành các phần chia bằng cách tiếp tục áp dụng xác suất mã hóa số học nhị phân thích nghi theo ngữ cảnh thông qua các biên của phần chia.
Related patent documents
IL290402This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
UAa201409286This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.