Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN36857 - Hợp chất cephalosporin và dược phẩm chứa chúng

Office
Viet Nam
Application Number 1201303075
Application Date 29.03.2012
Publication Number 36857
Publication Date 25.02.2014
Publication Kind A
IPC
A61K 31/546
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
31Medicinal preparations containing organic active ingredients
33Heterocyclic compounds
395having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
54having six-membered rings with at least one nitrogen and at least one sulfur as the ring hetero atoms, e.g. sulthiame
542ortho- or peri-condensed with heterocyclic ring systems
545Compounds containing 5-thia-1-azabicyclo octane ring systems, i.e. compounds containing a ring system of the formula , e.g. cephalosporins, cefaclor, cephalexine
546containing further heterocyclic rings, e.g. cephalothin
A61P 31/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
31Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
C07D 501/34
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
DHETEROCYCLIC COMPOUNDS
501Heterocyclic compounds containing 5-thia-1-azabicyclo octane ring systems, i.e. compounds containing a ring system of the formula: , e.g. cephalosporins; Such ring systems being further condensed, e.g. 2,3-condensed with an oxygen-, nitrogen- or sulfur-containing hetero ring
14Compounds having a nitrogen atom directly attached in position 7
16with a double bond between positions 2 and 3
207-Acylaminocephalosporanic or substituted 7-acylaminocephalosporanic acids in which the acyl radicals are derived from carboxylic acids
24with hydrocarbon radicals, substituted by hetero atoms or hetero rings, attached in position 3
26Methylene radicals, substituted by oxygen atoms; Lactones thereof with the 2-carboxyl group
34with the 7-amino radical acylated by carboxylic acids containing hetero rings
Applicants LEGOCHEM BIOSCIENCES, INC.
Inventors CHO Young Lag
YUN Joung Yul
PARK Chul Soon
CHAE Sang Eun
LEE Hyang Sook
OH Kyuman
HEO Hye Jin
KANG Dae Hyuck
YANG Young Jae
KWON Hyun Jin
PARK Tae Kyo
WOO Sung Ho
KIM Yong Zu
Agents PHAM & ASSOCIATES
Title
(VN) Hợp chất cephalosporin và dược phẩm chứa chúng
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến dẫn xuất cephalosporin mới đ&w;ợc thể hiện bằng Công thức hóa học 1. trong đó, X, Y, L, Rl, và R2 là nh&w; đ&w;ợc xác định trong phần mô tả của sáng chế. Sáng chế cũng đề cập đến thuốc kháng sinh chứa thành phần có tác dụng điều trị là đẫn xuất celphalosporin đ&w;ợc thể hiện bằng Công thức hóa học 1, tiền d&w;ợc chất của chúng, hyđrat của chúng, solvat của chúng, chất đồng phân của chúng, hoặc muối d&w;ợc dụng của chúng. Dẫn xuất cephalosporin theo sáng chế, tiền d&w;ợc chất của chúng, hyđrat của chúng, solvat của chúng, chất đồng phân của chúng, hoặc muối d&w;ợc dụng của chúng làm thành phần có tác dụng điều trị có phổ kháng khuẩn rộng đối với vi khuẩn có tính kháng, có độc tính thấp, và cụ thể là có tác dụng kháng khuẩn mạnh đối với vi khuẩn Gram âm, và do đó có thể dùng làm thuốc kháng sinh.