Processing

Please wait...

Settings

Settings

1. VN33011 - Protein liên kết với DLL4, kháng thể chứa protein này, phương pháp sản xuất protein này và dược phẩm chứa protein này có tác dụng điều trị

Office Viet Nam
Application Number 1201202915
Application Date 28.02.2011
Publication Number 33011
Publication Date 25.03.2013
Publication Kind A
IPC
C CHEMISTRY; METALLURGY
07
ORGANIC CHEMISTRY
K
PEPTIDES
16
Immunoglobulins, e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
18
against material from animals or humans
C07K 16/18
Applicants ABBVIE INC.
Inventors LI, Yingchun
GU, Jijie, James
MORGAN-LAPPE, Susan
CHEN, Mingjiu
HSIEH, Chung-ming
Agents TGVN
Priority Data 61/309,494 02.03.2010 US
Title
(VN) Protein liên kết với DLL4, kháng thể chứa protein này, phương pháp sản xuất protein này và dược phẩm chứa protein này có tác dụng điều trị
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến protein liên kết với DLL4 bao gồm kháng thể, kháng thể khảm CDR, kháng thể đ&w;ợc làm t&w;ơng thích với ng&w;ời và các đoạn liên kết với DLL4 của chúng, các protein mà liên kết với ái lực cao với DLL4 và protein liên kết với DLL4 mà trung hoà hoạt tính của DLL4 và/hoặc VEGF. Protein liên kết với DLL4 là có ích trong điều trị hoặc phòng ngừa ung th&w; và khối u và đặc biệt là trong điều trị hoặc phòng ngừa sự tạo thành mạch trong khối u.