Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN35166 - Hệ phân tán gốc nước và phương pháp gắn các vật phẩm

Office Viet Nam
Application Number 1201301781
Application Date 24.11.2011
Publication Number 35166
Publication Date 25.09.2013
Publication Kind A
IPC
C08F 283/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
FMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
283Macromolecular compounds obtained by polymerising monomers on to polymers provided for in subclass C08G117
C08G 18/70
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
18Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
06with compounds having active hydrogen
70characterised by the isocyanates or isothiocyanates used
C08G 18/08
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING CARBON-TO-CARBON UNSATURATED BONDS
18Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
06with compounds having active hydrogen
08Processes
C09J 175/04
CCHEMISTRY; METALLURGY
09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
JADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
175Adhesives based on polyureas or polyurethanes; Adhesives based on derivatives of such polymers
04Polyurethanes
C09J 175/16
CCHEMISTRY; METALLURGY
09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
JADHESIVES; NON-MECHANICAL ASPECTS OF ADHESIVE PROCESSES IN GENERAL; ADHESIVE PROCESSES NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE; USE OF MATERIALS AS ADHESIVES
175Adhesives based on polyureas or polyurethanes; Adhesives based on derivatives of such polymers
04Polyurethanes
14Polyurethanes having carbon-to-carbon unsaturated bonds
16having terminal carbon-to-carbon unsaturated bonds
Applicants BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
Inventors ACHTEN, Dirk
ARNDT, Wolfgang
KRAUS, Harald
WEIKARD, Jan
Agents TGVN
Priority Data 10192671.5 26.11.2010 EP
Title
(VN) Hệ phân tán gốc nước và phương pháp gắn các vật phẩm
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến các hệ phân tán gốc n&w;ớc làm chất dính có thể polyme hóa đ&w;ợc bởi ánh sáng UV và có khả năng đ&w;ợc hoạt hóa bởi nhiệt, và thể hiện một cách đặc biệt sự bám dính tốt đối với các nền khó bám dính, nh&w; etylen vinyl axetat copolyme (EVA) với hàm l&w;ợng vinyl axetat thấp hoặc cao su. Ság chế còn đề xuất ph&w;ơng pháp mới, trong đó sau khi phết chất dính gốc n&w;ớc vào vật phẩm và làm khô, chiếu xạ bằng ánh sáng UV đồng thời hoặc sau khi hoạt hóa bởi nhiệt đ&w;ợc thực hiện. Màng chất dính đ&w;ợc chiếu xạ và đ&w;ợc hoạt hóa theo cách này tiếp đó đ&w;ợc liên kết với vật phẩm. Sáng chế cũng đề xuất hệ phân tán gốc n&w;ớc làm chất dính để tạo ra các vật phẩm nh&w; giày.