Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN31621 - Hợp chất pyroliđinon dị vòng thơm ngưng tụ làm chất ức chế tyrosin kinaza ở lách

Office
Viet Nam
Application Number 1201202064
Application Date 17.12.2010
Publication Number 31621
Publication Date 26.11.2012
Publication Kind A
IPC
A61K 31/519
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
31Medicinal preparations containing organic active ingredients
33Heterocyclic compounds
395having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
495having six-membered rings with two nitrogen atoms as the only ring hetero atoms, e.g. piperazine
505Pyrimidines; Hydrogenated pyrimidines, e.g. trimethoprim
519ortho- or peri-condensed with heterocyclic rings
A61K 31/437
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
31Medicinal preparations containing organic active ingredients
33Heterocyclic compounds
395having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. guanethidine or rifamycins
435having six-membered rings with one nitrogen as the only ring hetero atom
4353ortho- or peri-condensed with heterocyclic ring systems
437the heterocyclic ring system containing a five-membered ring having nitrogen as a ring hetero atom, e.g. indolizine, beta-carboline
A61P 29/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
29Non-central analgesic, antipyretic or antiinflammatory agents, e.g antirheumatic agents; Non-steroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs)
A61P 37/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
37Drugs for immunological or allergic disorders
A61P 35/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
35Antineoplastic agents
A61P 19/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
19Drugs for skeletal disorders
Applicants TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
Inventors ARIKAWA, Yasuyoshi
JONES, Benjamin
LAM, Betty
NIE, Zhe
SMITH, Christopher
TAKAHASHI, Masashi
DONG, Qing
FEHER, Victoria
Agents TGVN
Priority Data 61/289,969 23.12.2009 US
61/386,964 27.09.2010 US
Title
(VN) Hợp chất pyroliđinon dị vòng thơm ngưng tụ làm chất ức chế tyrosin kinaza ở lách
Abstract
(VN) Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức 1 : và các muối d&w;ợc dụng của nó, trong đó G, L1, L2, R1, R2, R3, và R4 là nh&w; đ&w;ợc xác định trong bản mô tả. Sáng chế còn đề xuất nguyên liệu và ph&w;ơng pháp điều chế hợp chất có công thức 1, d&w;ợc phẩm chứa nó. Hợp chất này là hữu dụng để điều trị các rối loạn, bệnh, và tình trạng bệnh lý liên quan đến hệ miễn dịch và bệnh viêm, kể cả bệnh viêm đa khớp dạng thấp, bệnh tính ác huyết học, bệnh ung th&w; biểu mô (tức là caxinom), và các rối loạn, bệnh, và tình trạng bệnh lý khác mà có chỉ định ức chế SYK.
Related patent documents
VNVN1201202064This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
KEKEP2012001594This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
MXMX/a/2012/007402This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
GE12794/1This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
GE12794This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
CO12121953This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
CRCR2012-000392This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
UAa201207806This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.