Some content of this application is unavailable at the moment.
If this situation persist, please contact us atFeedback&Contact
1. (VN30470) Hợp chất dùng làm chất ức chế protein kinaza và dược phẩm chứa hợp chất này

Office : Viet Nam
Application Number: 1201200838 Application Date: 27.08.2010
Publication Number: 30470 Publication Date: 25.07.2012
Publication Kind : A
Prior PCT appl.: Application Number:PCTUS2010046930 ; Publication Number: Click to see the data
IPC:
A01N 43//5
[IPC code unknown for A01N 43/05]
Applicants: IRM LLC
NOVARTIS AG
Inventors: HUANG, Shenlin
JIN, Xianming
LIU, Zuosheng
POON, Daniel
TELLEW, John E.
WAN, Yongqin
WANG, Xing
XIE, Yongping
Agents: BANCA
Priority Data: 61/238,073 28.08.2009 US
61/313,039 11.03.2010 US
Title: (VN) Hợp chất dùng làm chất ức chế protein kinaza và dược phẩm chứa hợp chất này
Abstract:
(VN) Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I: trong đó các ký hiệu là nh&w; đ&w;ợc xác định trong bản mô tả, và d&w;ợc phẩm chứa hợp chất này.
Also published as:
RSP-2014/0430UAa201203042SG178351IL218084EP2470526DOP2012000051
JP2013503186CN102725283CA2771775EA201200373EP2727918ES2492499
KR1020120062839TN2012000081NZ598924DK2470526AU2010286569ID2012/03594
TH140028IN2469/DELNP/2012WO/2011/025927