Processing

Please wait...

Settings

Settings

1. VN27600 - Phương pháp và hệ thống giả lập âm thanh bao quanh

Office Viet Nam
Application Number 1201101875
Application Date 01.12.2009
Publication Number 27600
Publication Date 25.09.2011
Publication Kind A
IPC
H ELECTRICITY
04
ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
S
STEREOPHONIC SYSTEMS
3
Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
02
of the matrix type, i.e. in which input signals are combined algebraically, e.g. after having been phase shifted with respect to each other
H ELECTRICITY
04
ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
S
STEREOPHONIC SYSTEMS
1
Two-channel systems
H ELECTRICITY
04
ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
S
STEREOPHONIC SYSTEMS
3
Systems employing more than two channels, e.g. quadraphonic
H04S 3/02
H04S 1/00
H04S 3/00
Applicants Dolby Laboratories Licensing Corporation
Inventors BROWN, Charles P.
Agents D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.
Priority Data 61/122,647 15.12.2008 US
Title
(VN) Phương pháp và hệ thống giả lập âm thanh bao quanh
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến ph&w;ơng pháp và hệ thống giả lập âm thanh bao quanh đế tạo ra các tín hiệu đầu ra để tái tạo thông qua hai loa vật lý đáp lại các tín hiệu auđio đầu vào chỉ báo âm thanh từ các vị trí nguồn bao gồm ít nhất là hai vị trí phía sau. Thông th&w;ờng, các tín hiệu đầu vào chỉ báo âm thanh từ ba vị trí phía tr&w;ớc và hai vị trí phía sau (các nguồn bao quanh trái và phải). Bộ giả lập tạo ra các tín hiệu đầu ra bao quanh trái và phải hữu dụng để dẫn động các loa tr&w;ớc phát ra âm thanh mà ng&w;ời nghe cảm nhận nh&w; thể phát ra từ các nguồn phía sau. Thông th&w;ờng, bộ giả lập tạo ra các tín hiệu đầu ra bao quanh trái và phải bằng cách biến đổi các tín hiệu đầu vào nguồn phía sau theo hàm số truyền t&w;ơng quan đoạn đầu. Để đảm bảo các kênh giả lập đ&w;ợc nghe thấy rõ khi có các kênh khác, bộ giả lập chấp hành việc nén khoảng động đối với các tín hiệu đầu vào nguồn phía sau. Tốt hơn là việc nén khoảng động đ&w;ợc thực hiện thông qua khuếch đại các tín hiệu đầu vào nguồn phía sau hoặc các phiên bản đ&w;ợc xử lý từng phần theo ph&w;ơng thức phi tuyến tính t&w;ơng quan với các tín hiệu đầu vào nguồn phía tr&w;ớc.