Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN50938 - Quy trình thu chất đồng phân đối ảnh pirlindol hoạt quang

Office Viet Nam
Application Number 1201604459
Application Date 09.05.2014
Publication Number 50938
Publication Date 27.02.2017
Publication Kind A
Title
(VN) Quy trình thu chất đồng phân đối ảnh pirlindol hoạt quang
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến quy trình để thu được chất đồng phân đối ảnh pirlindol hoạt quang, ở dạng kiềm tự do hoặc ở dạng muối dược dụng. Sản phẩm thu được theo sáng chế là tinh khiết về mặt đồng phân đối ảnh và hữu dụng trong y học.

Also published as
CL2016-2843
CN201480078731.6
CONC2016/0003926
GE14340
GE14340/1
IR139550140003010460
KZ2016/1150.1
MA39449
SA516380265
UAa201611334