Processing

Please wait...

Settings

Settings

1. VN52585 - Kháng thể hoặc giả kháng thể được định hướng kháng CD127, phương pháp lựa chọn và dược phẩm chứa kháng thể hoặc giả kháng thể này

Office Viet Nam
Application Number 1201605015
Application Date 10.06.2015
Publication Number 52585
Publication Date 26.06.2017
Publication Kind A
IPC
C CHEMISTRY; METALLURGY
07
ORGANIC CHEMISTRY
K
PEPTIDES
16
Immunoglobulins, e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
18
against material from animals or humans
28
against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
A HUMAN NECESSITIES
61
MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
K
PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
39
Medicinal preparations containing antigens or antibodies
C07K 16/28
A61K 39/00
Applicants OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
Inventors POIRIER, Nicolas
MARY, Caroline
VANHOVE, Bernard
Agents TGVN
Priority Data 15305078.6 23.01.2015 EP
62/010,117 10.06.2014 US
Title
(VN) Kháng thể hoặc giả kháng thể được định hướng kháng CD127, phương pháp lựa chọn và dược phẩm chứa kháng thể hoặc giả kháng thể này
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến kháng thể hoặc giả kháng thể đ&w;ợc định h&w;ớng kháng CD127, chuỗi alpha của thụ thể interleukin 7 (IL-7) (IL-7R) và các kháng thể có đặc tính đối kháng đối với sự t&w;ơng tác IL-7-IL-7R thể hiện hoạt tính gây độc đối với các tế bào đ&w;ơng tính với CD127, nh&w;ng không làm tăng sự tr&w;ởng thành của các tế bào đuôi gai (DC) đ&w;ợc cảm ứng bởi TSLP. Ngoài ra, các kháng thế này cũng không gây cảm ứng nội nhập của CD127 và/hoặc ức chế sự nội nhập đ&w;ợc cảm ứng bởi IL7 của DC127. Kháng thể theo sáng chế thích hợp dùng để điều trị tình trạng bệnh đ&w;ợc chẩn đoán ở bệnh nhân do yếu tố sinh bệnh học liên quan đến sự tạo lympho bào, khi chu trình truyền tín hiệu IL-7 góp phần vào yếu tố sinh bệnh học này, đặc biệt khi gia tăng sự tr&w;ởng thành, cụ thể là sự điều hòa tăng của các phân tử đồng kích thích của các tế bào đuôi gai không mong muốn.