Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN3486 - Chế phẩm lỏng dùng qua đường miệng chứa hợp chất CANXI và chất axít hoá

Office
Viet Nam
Application Number 1199800807
Application Date 19.09.1998
Publication Number 3486
Publication Date 25.09.1999
Grant Number
Grant Date 07.12.2001
Publication Kind B
IPC
A23L 2/52
AHUMAN NECESSITIES
23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D91; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
2Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation
52Adding ingredients
A23L 2/68
AHUMAN NECESSITIES
23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D91; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
2Non-alcoholic beverages; Dry compositions or concentrates therefor; Their preparation
52Adding ingredients
68Acidifying substances
A61K 33/06
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
33Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
06Aluminium, calcium or magnesium; Compounds thereof
A23L 1/304
AHUMAN NECESSITIES
23FOODS OR FOODSTUFFS; THEIR TREATMENT, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D91; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
1Foods or foodstuffs; Their preparation or treatment
29Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products
30containing additives
304Inorganic salts, minerals, trace elements
Applicants SMITHKLINE BEECHAM PLC.
Inventors PARKER, DAVID, MYATT
Agents Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI
Priority Data 9603518.3 20.02.1996 GB
Title
(VN) Chế phẩm lỏng dùng qua đường miệng chứa hợp chất CANXI và chất axít hoá
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến chế phẩm có tính axit dùng qua đường miệng có đặc tính ăn mòn răng giảm, đặc biệt là các đồ uống có tính axit như phần cô nước ép hoa quả, hoặc các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ qua đường miệng như nước súc miệng, được tạo ra bằng cách bổ sung hợp chất canxi vào chế phẩm có tính axit này sao cho tỷ lệ mol của canxi/axit nằm trong khoảng từ 0,3 đến 0,8 và nếu cần sau khi điều chỉnh bằng kiềm độ pH của hợp chất này là từ 3,5 đến 4,5.