Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN2259 - Máy sản xuất đệm lót có các cụm tạo mối liên kết và phương pháp sản xuất đệm lót

Office Viet Nam
Application Number 1199800002
Application Date 03.01.1998
Publication Number 2259
Publication Date 26.04.1999
Grant Number
Grant Date 25.04.2001
Publication Kind B
IPC
B31F 5/02
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
FMECHANICAL WORKING OR DEFORMATION OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
5Attaching together sheets, strips or webs; Reinforcing edges
02by crimpling or slotting
B31D 5/00
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
31MAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER; WORKING PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER
DMAKING ARTICLES OF PAPER, CARDBOARD OR MATERIAL WORKED IN A MANNER ANALOGOUS TO PAPER, NOT PROVIDED FOR IN SUBCLASSES B31B OR B31C158
5Multiple-step processes for making three-dimensional articles
Applicants RANPAK CORP.
Inventors Lencoski Michael J
Beierlorzer Edwin P
Agents Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh
Priority Data 08487012 07.06.1995 US
08/607607 27.02.1996 US
Title
(VN) Máy sản xuất đệm lót có các cụm tạo mối liên kết và phương pháp sản xuất đệm lót
Abstract
(VN)
Sáng chế đề xuất máy sản xuất đệm lót, phương pháp và sản phẩm đệm lót khác biệt bởi cụm tạo mối liên kết tạo ra sự liên kết cơ học giữa các phần vật liệu dạng tấm gối chồng lên nhau nhằm ngăn ngừa "hiện tượng bung ra" của sản phẩm đệm có tỷ trọng thấp được máy sản xuất đệm lót tạo ra. Cụm tạo mối liên kết bao gồm cặp các bộ phận tạo mối liên kết quay được, bộ phận thứ nhất (102) có các phần nhô (120) hoặc các răng quanh chu vi kéo dài ra ngoài theo hướng kính, các phần nhô có ít nhất hai đoạn nằm cách nhau theo hướng dọc trục tạo thành rãnh giữa chúng. Bộ phận tạo mối liên kết thứ hai (100) bao gồm ít nhất một đoạn đột dọc trục (132) gồm có phần mép theo chu vi được định kích thước để lọt được vào trong rãnh ở bộ phận tạo mối liên kết thứ nhất khi các bộ phận tạo mối liên kết quay. Phần mép theo chu vi kết hợp với các phần nhô của bộ phận tạo mối liên kết thứ nhất để tạo ra một dãy các dải ở các phần vật liệu dạng tấm gối chồng lên nhau tại mỗi mép góc, nhờ đó tạo thành ít nhất một dãy dải để liên kết các phần vật liệu xếp chồng lên nhau. Bộ phận tạo mối liên kết thứ hai có thể bao gồm đoạn dọc trục khác tương ứng liền kề đoạn đột, đoạn dọc trục này có các phần nhô kéo dài ra ngoài theo hướng kính (120) để ăn khớp với các phần nhô của một trong các đoạn dọc trục của bộ phận tạo mối liên kết thứ nhất. Các bộ phận tạo mối liên kết có thể được tạo ra bởi nhiều đĩa phẳng xếp cạnh nhau có một vài đoạn dọc trục được tạo ra bởi một hoặc nhiều đĩa phẳng.

Other related publications