Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN14511 - Thấu kính có tiêu cự biến đổi và hệ thống thấu kính gồm các gương cực nhỏ được điều chỉnh riêng biệt

Office
Viet Nam
Application Number 1200700389
Application Date 22.02.2007
Publication Number 14511
Publication Date 25.04.2007
Publication Kind A
IPC
G02B 26/00
GPHYSICS
02OPTICS
BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS, OR APPARATUS
26Optical devices or arrangements using movable or deformable optical elements for controlling the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light, e.g. switching, gating or modulating
Applicants STEREO DISPLAY, INC.
ANGSTROM, INC.
Inventors GIM, Dong Woo
KIM, Tae Hyeon
SEO, Cheong Soo
CHO, Gyoung II
Agents Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO
Priority Data 10893039 16.07.2004 US
Title
(VN) Thấu kính có tiêu cự biến đổi và hệ thống thấu kính gồm các gương cực nhỏ được điều chỉnh riêng biệt
Abstract
(VN) Sáng chế đề cập đến thấu kính hệ gương cực nhỏ được điều chỉnh riêng biệt (DCMAL: Discretely Controlled Micromirror Array Lens) gồm nhiều gương cực nhỏ được điều chỉnh riêng biệt (DCM: Discretely Controlled Micromirror) và các bộ phận kích hoạt. Các bộ phận kích hoạt này điều chỉnh vị trí của các gương DCM bằng lực tĩnh điện. Hiệu suất quang của thấu kính DCMAL được nâng cao nhờ việc bố trí một cấu trúc cơ học đỡ các gương DCM và các bộ phận kích hoạt ở bên dưới các gương DCM để làm tăng điện tích phản Xạ hiệu dụng: Các công nghệ vi điện tử đã biết có thể loại trừ được sự giảm diện tích phản xạ hiệu dụng đo chỗ tiếp xúc điện cực và dây dẫn. Thấu kính này có thể hiệu chỉnh quang sai bằng cách điều chỉnh các gương DCM một cách độc lập. Việc điều chỉnh độc lập từng gương DCM có thể thực hiện được bằng các công nghệ vi điện tử đã biết. Hệ gương DCM cũng có thể tạo thành một thấu kính với hình dạng và/hoặc kích thước tuỳ ý hoặc hệ thống thấu kính gồm các thấu kính có hình dạng và/hoặc kích thước tuỳ ý.