Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. VN14101 - Phương pháp và thiết bị để thực hiện các hàm hiệu chỉnh dựa trên giá trị ngưỡng cho các bộ cảm biến sinh học

Office Viet Nam
Application Number 1200601791
Application Date 30.10.2006
Publication Number 14101
Publication Date 26.02.2007
Publication Kind A
IPC
C12Q 1/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
1Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
G01N 27/416
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
27Investigating or analysing materials by the use of electric, electro-chemical, or magnetic means
26by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
416Systems
G01N 33/487
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
33Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/-G01N31/131
48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
483Physical analysis of biological material
487of liquid biological material
Applicants Bayer Healthcare LLC
Inventors George A. MECKLENBURG
Agents Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO
Title
(VN) Phương pháp và thiết bị để thực hiện các hàm hiệu chỉnh dựa trên giá trị ngưỡng cho các bộ cảm biến sinh học
Abstract
(VN)
Sáng chế đề cập đến hệ thống cảm biến sinh học và thiết bị để thực hiện các hàm hiệu chỉnh dựa trên giá trị ngưỡng cho các bộ cảm biến sinh học. Xác định kết quả thứ nhất của chất phân tích. Xác định kết quả thứ hai do hiệu ứng thứ cấp, kết quả này được so sánh với giá trị ngưỡng. Hàm hiệu chỉnh được xác định ứng với các giá trị đã so sánh. Hàm hiệu chỉnh này được áp dụng với kết quả đo thứ nhất của chất phân tích để thu được kết quả đã hiệu chỉnh của chất phân tích. Phương pháp hiệu chỉnh sử dụng các đường cong hiệu chỉnh được tạo ra để hiệu chỉnh hiệu ứng nhiều. Các đường cong hiệu chỉnh có thể là đường tuyến tính hoặc không tuyến tính. Phương pháp hiệu chỉnh này đưa ra các hàm hiệu chỉnh khác nhau cao hơn và thấp hơn giá trị ngưỡng. Các hàm hiệu chỉnh có thể phụ thuộc hoặc không phụ thuộc vào kết quả đo thứ nhất cần được hiệu chỉnh. Các hàm hiệu chỉnh này có thể là hàm tuyến tính hoặc không tuyến tính.