Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. SK20125009 - Continuous coiled wire and method for its manufacture

Office Slovakia
Application Number 2012005009
Application Date 08.07.2010
Publication Number 20125009
Publication Date 03.09.2012
Grant Number 6378
Grant Date 04.02.2013
Publication Kind Y1
IPC
H01B 7/30
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
7Insulated conductors or cables characterised by their form
30with arrangements for reducing conductor losses when carrying ac, e.g. due to skin effect
H01B 13/02
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
13Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
02Stranding-up
CPC
H01B 13/0278
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
13Apparatus or processes specially adapted for manufacturing conductors or cables
02Stranding-up
0278Stranding machines comprising a transposing mechanism
H01F 2027/2838
HELECTRICITY
01BASIC ELECTRIC ELEMENTS
FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
27Details of transformers or inductances, in general
28Coils; Windings; Conductive connections
2823Wires
2838using transposed wires
Applicants Asta Elektrodraht GmbH
Inventors TrimmelThomas
TrimmelMartin
Agents Mgr. Jaroslav Gunis, Dubravska cesta 9, P. O. Box 107, 840 05 Bratislava 4,Slovenska republika
Priority Data 0011502009U 22.07.2009 AT
Title
(EN) Continuous coiled wire and method for its manufacture
(SK) Priebežný točený vodič a spôsob jeho výroby
Abstract
(EN)
Technical solution applies continuous spinner wire consisting of several individual, electrically insulated partial conductors (11), whereby each two or more side by side and/or the crisscross imposed partial conductors (11) are combined into one group of wires (12) and are together twisted. According to a further embodiment, the twisted wire (1) wound by coil (13). The solution also applies to a process for producing continuous spinner wire consisting of several individual, electrically isolated partial conductors (11), whereby always two or more side by side and/or the crisscross imposed conductors (11) are combined into one group of conductors (12) and are coiled together.

(SK)
Technické riešenie sa týka priebežného točeného vodiča pozostávajúceho z viacerých jednotlivých, elektricky izolovaných čiastkových vodičov (11), pričom vždy dva alebo viaceré vedľa seba a/alebo cez seba uložené čiastkové vodiče (11) sú spojené do jednej skupiny vodičov (12) a spolu sú stočené. Podľa ďalšieho uskutočnenia je točený vodič (1) ovinutý návinom (13). Riešenie sa týka aj spôsobu výroby priebežného točeného vodiča pozostávajúceho z viacerých jednotlivých, elektricky izolovaných čiastkových vodičov (11), pričom vždy dva alebo viaceré vedľa seba a/alebo cez seba uložené čiastkové vodiče (11) sa spoja do jednej skupiny vodičov (12) a spolu sa stočia.

Also published as
TR2012/00765