Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. SK20030496 - Doubly-protected reinforcing members in concrete

Office
Slovakia
Application Number 2003000496
Application Date 19.09.2001
Publication Number 20030496
Publication Date 04.11.2003
Publication Kind A3
IPC
C23F 13/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
C23F 13/02
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
C23F 13/08
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
06Constructional parts, or assemblies of cathodic-protection apparatus
08Electrodes specially adapted for inhibiting corrosion by cathodic protection; Manufacture thereof; Conducting electric current thereto
C23F 13/10
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
06Constructional parts, or assemblies of cathodic-protection apparatus
08Electrodes specially adapted for inhibiting corrosion by cathodic protection; Manufacture thereof; Conducting electric current thereto
10Electrodes characterised by the structure
C23F 13/12
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
06Constructional parts, or assemblies of cathodic-protection apparatus
08Electrodes specially adapted for inhibiting corrosion by cathodic protection; Manufacture thereof; Conducting electric current thereto
12Electrodes characterised by the material
C23F 13/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
06Constructional parts, or assemblies of cathodic-protection apparatus
08Electrodes specially adapted for inhibiting corrosion by cathodic protection; Manufacture thereof; Conducting electric current thereto
12Electrodes characterised by the material
14Material for sacrificial anodes
Applicants COR/SCI LLC
Inventors LyublinskiEfim Ya
Agents Zovicova Viera, Mgr., ZOVICOVA - ZOVIC, Patentova, znamkova a pravna kancelaria, Zahradnicka 36, 821 08 Bratislava,Slovenska republika
Priority Data 09663958 19.09.2000 US
10/099 418 19.09.2000 US
Title
(EN) Doubly-protected reinforcing members in concrete
(SK) Dvojnásobné chránené vystužovacie prvky v betóne
Abstract
(SK)
Betónová štruktúra je vystužená rebierkovou tyčovou výstužou obalenou vrstvou v podstate čistého hliníka v rozmedzí od približne 0,25 mm do 2 mm hrúbky, na hliníkovom povlaku je vrstva oxidov hliníka v rozmedzí od 0,1mím do 100 mím. Táto vrstva oxidu hlinitého a/alebo hydratovaného oxidu hlinitého sa označuje ako kombinovaná vrstva oxidov hliníka a je v priamom kontakte s betónom. Hliníkom obalená rebierková tyčová výstuž môže byť chránená v galvanickom okruhu použitím horčíka alebo iného kovu bázickejšieho ako hliník, ako galvanizačná anóda, ale s väčšou výhodou je rebierková tyčová výstuž katodicky chránená priloženým katodickým prúdom, ktorého prúdová hustota je odvodená na základe snímania korózneho potenciálu na senzore z v podstate čistého hliníka zabudovaného do betónu alebo do betónu mimo zóny bezprostredne obkolesujúcej rebierkovú tyčovú výstuž, pričom sa meria korózny potenciál na senzore proti referenčnej elektróde, kým sa hodnota nestabilizuje na nameranom stabilnom potenciáli; potom sa poskytne priložený prúd pri potenciáli v rozmedzí od približne 150 mV do menej ako 300 mV nižší ako korózny potenciál senzora.