Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. SK19990973 - A multi-purpose bathtub

Office Slovakia
Application Number 1999000973
Application Date 21.01.1998
Publication Number 19990973
Publication Date 13.03.2000
Publication Kind A3
IPC
A47K 3/02
AHUMAN NECESSITIES
47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; TOILET ACCESSORIES
3Baths; Showers; Appurtenances therefor
02Baths
CPC
A47K 3/02
AHUMAN NECESSITIES
47FURNITURE; DOMESTIC ARTICLES OR APPLIANCES; COFFEE MILLS; SPICE MILLS; SUCTION CLEANERS IN GENERAL
KSANITARY EQUIPMENT NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
3Baths; Douches; Appurtenances therefor
02Baths
Applicants Kolar Petr, Ing.
Inventors KolarPetr
Agents Dudova Tatiana, Slovakiapatent, Piaristicka 9, 911 01 Trencin,Slovenska republika
Priority Data 0002571997 29.01.1997 CZ
Title
(EN) A multi-purpose bathtub
(SK) Viacúčelová vaňa na kúpanie
Abstract
(SK)
Vynález sa týka viacúčelovej vane na kúpanie obsahujúcej nádobu (A) na kúpanie, ktorá prechá-dza do okrajovej dosky (B) a obsahuje dno (4) a plášť, ktorý obsahuje dve proti sebe situované bočné steny (1), ktoré na jednom konci nádoby (A) na kúpanie prechádzajú do opieracej steny (2) a na protiľahlom konci nádoby (A) na kúpanie prechádzajú do pätnej steny (3). Dno (4) nádoby (A) na kúpanie je aspoň v pozdĺžnom smere tvarované a obsahuje v smere od opornej steny (2) k pätnej stene (3) sedaciu časť (41), strednú časť (42) a pätnú časť (43). Na dne (4) nádoby (A) na kúpanie môže byť vytvorená našľapovacia plocha (5) na sprchovanie.