Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. SK19971701 - Method for preparing enantiomeric forms of amino alkylaminophenyl propanoic acid

Office Slovakia
Application Number 1997001701
Application Date 10.06.1996
Publication Number 19971701
Publication Date 06.05.1998
Publication Kind A3
IPC
C07C 229/12
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
229Compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton
02having amino and carboxyl groups bound to acyclic carbon atoms of the same carbon skeleton
04the carbon skeleton being acyclic and saturated
06having only one amino and one carboxyl group bound to the carbon skeleton
10the nitrogen atom of the amino group being further bound to acyclic carbon atoms or to carbon atoms of rings other than six-membered aromatic rings
12to carbon atoms of acyclic carbon skeletons
C07C 227/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
227Preparation of compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton
14from compounds containing already amino and carboxyl groups or derivatives thereof
CPC
C07C 227/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
227Preparation of compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton
14from compounds containing already amino and carboxyl groups or derivatives thereof
C07C 229/12
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
229Compounds containing amino and carboxyl groups bound to the same carbon skeleton
02having amino and carboxyl groups bound to acyclic carbon atoms of the same carbon skeleton
04the carbon skeleton being acyclic and saturated
06having only one amino and one carboxyl group bound to the carbon skeleton
10the nitrogen atom of the amino group being further bound to acyclic carbon atoms or to carbon atoms of rings other than six-membered aromatic rings
12to carbon atoms of acyclic carbon skeletons
Applicants RHONE-POULENC RORER S. A.
Inventors Stammler Robert
Agents Cechvalova Dagmar, inventa, Patentova a znamkova kancelaria, Palisady 50, 811 06 Bratislava 1,Slovenska republika
Priority Data 9506890 12.06.1995 FR
Title
(EN) Method for preparing enantiomeric forms of amino alkylaminophenyl propanoic acid
(SK) Spôsob prípravy enantiomérnych foriem kyseliny aminoalkylaminofenylpropánovej
Abstract
(SK)
Príprava enantiomérnych foriem kyseliny 2-ami-no-3-(4-alkylaminofenyl)propánovej všeobecného vzorca (I), v ktorom Alk znamená alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 2 uhlíkové atómy vo forme (S) alebo (R), a jej solí nitráciou (L)-fe-nylalanínu alebo (D)-fenylalanínu a transformáciou nitroskupiny získaného 4-nitrofenylalanínu všeobecného vzorca (II), v ktorom R znamená atóm vodíka alebo ochrannú skupinu, na alkylaminovú skupinu po prípadnej ochrane amino-funkcie fenylalanínu.