Processing

Please wait...

PATENTSCOPE will be unavailable a few hours for maintenance reason on Tuesday 27.07.2021 at 12:00 PM CEST
Settings

Settings

Goto Application

1. SK19960978 - Energy generation and generator by means of non-harmonic stimulated fusion

Office
Slovakia
Application Number 1996000978
Application Date 27.01.1995
Publication Number 19960978
Publication Date 09.07.1997
Publication Kind A3
IPC
G21B 3/00
GPHYSICS
21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
BFUSION REACTORS
3Low-temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
CPC
G21B 3/00
GPHYSICS
21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
BFUSION REACTORS
3Low temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
Y02E 30/10
YSECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
30Energy generation of nuclear origin
10Nuclear fusion reactors
Applicants UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA
Inventors Piantelli Francesco
Agents Bezak Marian, Ing., Bezak, Hormannova, Tomes, Patentova a znamkova kancelaria, Repasskeho 20, 841 02 Bratislava,Slovenska republika
Priority Data SI94A000001 27.01.1994 IT
Title
(EN) Energy generation and generator by means of non-harmonic stimulated fusion
(SK) Spôsob výroby energie prostredníctvom neharmonicky stimulovanej fúzie a zariadenie na jeho vykonávanie
Abstract
(SK)
Spôsob generovania energie a generátor energie prostredníctvom neharmonicky stimulovanej fúzie izotopov vodíka absorbovaných na kove obsahuje krok sýtenia kovového jadra (1) množstvom izotopov vodíka H a D, ohrievací krok, v ktorom je jadro (1) ohriate, aby dosiahlo teplotu vyššiu ako ej Debyeova teplota materiálu tvoriaceho jadro, štartovací krok, v ktorom je vyvolané vibračné napätie s časom nábehu kratším ako 0,1 s, ktoré aktivuje jadrovú fúziu izotopov vodíka, stacionárny krok, počas ktorého je vyvolané teplo produkované H + D reakciou jadrovej fúzie, ktorá sa vykonáva v jadre (1) z dôvodu udržiavania koherentného multimodálneho systému stacionárnych oscilácií.