Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. PL435149 - Hospital rehabilitation bed

Office
Poland
Application Number 435149
Application Date 31.08.2020
Publication Number 435149
Publication Date 07.03.2022
Publication Kind A1
IPC
A61G 7/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
7Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
A61G 7/005
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
7Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
002having adjustable mattress frame
005tiltable around transverse horizontal axis, e.g. for Trendelenburg position
A61G 7/008
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS; OPERATING TABLES OR CHAIRS; CHAIRS FOR DENTISTRY; FUNERAL DEVICES
7Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
002having adjustable mattress frame
008tiltable around longitudinal axis, e.g. for rolling
CPC
A61G 7/008
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS
7Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
002having adjustable mattress frame
008tiltable around longitudinal axis, e.g. for rolling
A61G 7/001
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
GTRANSPORT, PERSONAL CONVEYANCES, OR ACCOMMODATION SPECIALLY ADAPTED FOR PATIENTS OR DISABLED PERSONS
7Beds specially adapted for nursing; Devices for lifting patients or disabled persons
001with means for turning-over the patient
Applicants GRETKOWSKI FRANCISZEK
Inventors FRANCISZEK GRETKOWSKI
ARTUR GRETKOWSKI
Agents Ogólne / Mariusz Kondrat
Title
(EN) Hospital rehabilitation bed
(PL) Łóżko szpitalno-rehabilitacyjne
Abstract
(PL) Przedmiotem zgłoszenia jest łóżko szpitalno-rehabilitacyjne składające się z ramy opartej na stacjonarnych nogach oraz leża do przechyłu bocznego i osadzonego w ramie wahadłowo, w którym ramę tworzą profile zamknięte o kształcie zbliżonym do prostokąta łączące zagłówek oraz zanóżek łóżka, charakteryzujące się tym, że w centralnej części zagłówka (4a) oraz zanóżka umiejscowione jest gniazdo łączące ramę (2) łóżka z leżem, które to leże zawiera kołyskę połączoną za pomocą trzpieni z dwoma ruchomymi skrzydłami bocznymi, przy czym kołyska składa się z dna, dwóch boków, zagłówka kołyski oraz zanóżka kołyski, przy czym na krańcach górnych profili boków kołyski przymocowane są elementy zawiasów, które razem z tulejami umiejscowionymi na skrzydłach bocznych tworzą zawiasy, natomiast w części centralnej części zagłówka kołyski oraz zanóżka kołyski, po zewnętrznej stronie kołyski są przyspawane trzpienie, które po osadzeniu w gniazdach ramy (2) łączą leże z ramą (2) łóżka (1), ponadto zagłówek kołyski jest wyposażony w bolec umiejscowiony na wysokości trzpienia, który razem z dolnym mocowaniem siłownika (12) umiejscowionym w dolnej części ramy (2) łóżka (1) zapewnia mocowanie siłownika pionowego (13), który razem z siłownikiem poziomym (14), umieszczonym pod kołyską w górnej części ramy (2) łóżka (1) i połączonym ramieniem ruchomym (15) z dolną częścią ramy (2) łóżka (1), stanowi napęd leża kontrolowany przez moduł sterujący (16) umieszczony w dolnej części ramy (2) łóżka (1); ponadto skrzydła leża zamocowane do boków kołyski, a każde skrzydło posiada kółka osadzone na trzpieniach, a górna część ramy (2) łóżka (1) zaopatrzona jest w poprzeczki do prowadzenia kółek.
Related patent documents