Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. PL239907 - Wax tester

Office
Poland
Application Number 429877
Application Date 09.05.2019
Publication Number 239907
Publication Date 16.11.2020
Grant Number 239907
Grant Date 21.10.2021
Publication Kind B1
IPC
G01N 11/10
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
11Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity or plasticity; Analysing materials by determining flow properties
10by moving a body within the material
G01N 33/00
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
33Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/-G01N31/131
CPC
G01N 11/12
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
11Investigating flow properties of materials, e.g. viscosity, plasticity; Analysing materials by determining flow properties
10by moving a body within the material
12by measuring rising or falling speed of the body; by measuring penetration of wedged gauges
Applicants UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
Inventors MAREK PIETROW
MARIUSZ GAGOŚ
JAN WAWRYSZCZUK
Title
(EN) Wax tester
(PL) Tester wosków
Abstract
(PL) Przedmiotem zgłoszenia jest tester wosków skonstruowany z podstawy z wmontowanym w jej czołowej ścianie wyświetlaczem i wewnętrzną komorą gdzie umieszczony jest moduł zasilający wraz z mikrokontrolerem sterującym pracą urządzenia, znamienny tym, że na górnej płaszczyźnie podstawy (1) umieszczone jest gniazdo (3) na próbkę badanego wosku z czujnikiem temperatury (4), a nad nim centralnie w pionie zainstalowana jest poprzeczna prowadnica (8) z zamontowanym u dołu elementem (5) przenikającym próbkę wraz z grzałką (6) i czujnikiem temperatury (7), przy czym końcówki ramion prowadnicy osadzone są na dwóch pionowych prętach (9) gdzie zainstalowane są również dwa mikrosiłowniki (10) umożliwiające ruch prowadnicy do góry, do pozycji wyjściowej po przejściu elementu przenikającego przez wosk, a na podstawie, dodatkowo, zamontowany jest panel z dwoma transoptorami (11) służącymi do określania czasu przenikania próbki, zaś całość zamknięta jest obudową z zamykanym okienkiem w ścianie czołowej, umożliwiającym dostęp do gniazda przeznaczonego do wkładania próbki.
Related patent documents