Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. PL231809 - Method for producing ferromagnetic nanocomposite chitosan/poly(asparagate)/ Fe3O4 o with negative surface charge

Office
Poland
Application Number 420614
Application Date 21.02.2017
Publication Number 231809
Publication Date 27.08.2018
Grant Number 231809
Grant Date 06.12.2018
Publication Kind B1
IPC
C08K 3/10
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
KUSE OF INORGANIC OR NON-MACROMOLECULAR ORGANIC SUBSTANCES AS COMPOUNDING INGREDIENTS
3Use of inorganic substances as compounding ingredients
10Metal compounds
C08L 5/08
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
5Compositions of polysaccharides or of their derivatives not provided for in group C08L1/ or C08L3/142
08Chitin; Chondroitin sulfate; Hyaluronic acid; Derivatives thereof
C08K 5/092
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
KUSE OF INORGANIC OR NON-MACROMOLECULAR ORGANIC SUBSTANCES AS COMPOUNDING INGREDIENTS
5Use of organic ingredients
04Oxygen-containing compounds
09Carboxylic acids; Metal salts thereof; Anhydrides thereof
092Polycarboxylic acids
C08J 3/28
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H142
3Processes of treating or compounding macromolecular substances
28Treatment by wave energy or particle radiation
C08J 3/24
CCHEMISTRY; METALLURGY
08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H142
3Processes of treating or compounding macromolecular substances
24Crosslinking, e.g. vulcanising, of macromolecules
CPC
C01G 49/08
CCHEMISTRY; METALLURGY
01INORGANIC CHEMISTRY
GCOMPOUNDS CONTAINING METALS NOT COVERED BY SUBCLASSES C01D OR C01F
49Compounds of iron
02Oxides; Hydroxides
08Ferroso-ferric oxide (Fe3O4)
C01P 2004/03
CCHEMISTRY; METALLURGY
01INORGANIC CHEMISTRY
PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
2004Particle morphology
01depicted by an image
03obtained by SEM
C01P 2004/61
CCHEMISTRY; METALLURGY
01INORGANIC CHEMISTRY
PINDEXING SCHEME RELATING TO STRUCTURAL AND PHYSICAL ASPECTS OF SOLID INORGANIC COMPOUNDS
2004Particle morphology
60Particles characterised by their size
61Micrometer sized, i.e. from 1-100 micrometer
Applicants POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Inventors MAREK PIĄTKOWSKI
JULIA RADWAN-PRAGŁOWSKA
ŁUKASZ JANUS
Agents Ogólne / Andrzej Stachowski
Title
(EN) Method for producing ferromagnetic nanocomposite chitosan/poly(asparagate)/ Fe3O4 o with negative surface charge
(PL) Sposób wytwarzania ferrimagnetycznego nanokompozytu chitozan/poli(asparaginian sodu)/ Fe3O4 o ujemnym ładunku powierzchniowym
Abstract
(PL) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób otrzymywania ferrimagnetycznego nanokompozytu chitozan/poli(asparaginian sodu)/Fe3O4 o ujemnym ładunku powierzchniowym, zawierającego nanocząstki Fe3O4 o wielkości od 10 do 100 nm. Sposób ten polega na tym, że do naczynia transparentnego dla mikrofal wprowadza się wodne roztwory soli żelaza(II) i soli żelaza(III) i intensywnie mieszając oraz oddziałując promieniowaniem mikrofalowym, dodaje się substancję podwyższającą pH mieszaniny z grupy zasad organicznych i/lub nieorganicznych, aż do osiągnięcia czarnego zabarwienia roztworu, po czym dodaje się kompozycję zawierającą chitozan rozpuszczony w wodnym roztworze kwasu organicznego lub aminokwasu, glikol i poli(asparaginian sodu) i całość poddaje reakcji sieciowania z użyciem promieniowania mikrofalowego, a następnie oddziela się nanokompozyt od roztworu poreakcyjnego.
Related patent documents