Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. PL221732 - Epicyclic gearing

Office
Poland
Application Number 399591
Application Date 20.06.2012
Publication Number 221732
Publication Date 23.12.2013
Grant Number 221732
Grant Date 18.06.2015
Publication Kind B1
IPC
F16H 3/44
FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
16ENGINEERING ELEMENTS OR UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
HGEARING
3Toothed gearings for conveying rotary motion with variable gear ratio or for reversing rotary motion
44using gears having orbital motion
B62M 11/14
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
MRIDER PROPULSION OF WHEELED VEHICLES OR SLEDGES; POWERED PROPULSION OF SLEDGES OR CYCLES; TRANSMISSIONS SPECIALLY ADAPTED FOR SUCH VEHICLES
11Transmissions characterised by use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels
04of changeable ratio
14with planetary gears
CPC
B62M 11/145
BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
MRIDER PROPULSION OF WHEELED VEHICLES OR SLEDGES; POWERED PROPULSION OF SLEDGES OR ; SINGLE-TRACK; CYCLES; TRANSMISSIONS SPECIALLY ADAPTED FOR SUCH VEHICLES
11Transmissions characterised by the use of interengaging toothed wheels or frictionally-engaging wheels
04of changeable ratio
14with planetary gears
145built in, or adjacent to, the bottom bracket
Applicants MIGASZEWSKI WIKTOR
JANOWSKA BOGUSŁAWA
MIGASZEWSKI STEFAN
MIGASZEWSKI FRYDERYK
MIGASZEWSKI FRANCISZEK
Inventors WIKTOR MIGASZEWSKI
BOGUSŁAWA JANOWSKA
STEFAN MIGASZEWSKI
FRYDERYK MIGASZEWSKI
FRANCISZEK MIGASZEWSKI
Title
(EN) Epicyclic gearing
(PL) Przekładnia planetarna
Abstract
(PL) Przekładnia planetarna, zawierająca tryby słoneczne w liczbie dwóch lub więcej oraz zespoły trybów satelitarnych w liczbie dwóch lub więcej, przy czym tryby satelitarne są zamontowane w sposób uniemożliwiający ich obrót względem siebie na ośkach trybów satelitarnych, połączonych z jarzmem, przy czym jeden z zespołów trybów satelitarnych jest przystosowany do pracy z trybem, człon u biernego, przy czym tryby słoneczne są zamontowane względem siebie, mechanizmu korbowego i ramy obrotowo, przy czym sprzęgła umożliwiają blokowanie ruchu obrotowego trybów słonecznych względem ramy w obu kierunkach, charakteryzuje się tym, że tryb (6) członu biernego połączony jest z mechanizmem (8) korbowym za pośrednictwem sprzęgła jednokierunkowego, które przekazuje moment obrotowy z mechanizmu (8) korbowego na tryb (6) członu biernego w trakcie pracy biegu 1 neutralnego oraz w trakcie zmiany biegów wyższych, czyli po odblokowaniu jednego ze sprzęgieł (20, 21), trybu słonecznego (1, 2), a przed zablokowaniem innego sprzęgła (20, 2l) trybu słonecznego (1, 2).
Related patent documents