Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. PL176912 - Energy generation by means of enharmonic stimulated nuclear synthesis

Office
Poland
Application Number 315654
Application Date 27.01.1995
Publication Number 176912
Publication Date 25.11.1996
Grant Number 176912
Grant Date 11.01.1999
Publication Kind B1
IPC
G21B 1/00
GPHYSICS
21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
BFUSION REACTORS
1Thermonuclear fusion reactors
CPC
G21B 3/00
GPHYSICS
21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
BFUSION REACTORS
3Low temperature nuclear fusion reactors, e.g. alleged cold fusion reactors
Y02E 30/10
YSECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
30Energy generation of nuclear origin
10Nuclear fusion reactors
Applicants UNIVERSITA 'DEGLI STUDI DI SIENA
Inventors FRANCESCO PIANTELLI
Agents Ogólne / Magdalena Pietrosiuk
Priority Data SI94A000001 27.01.1994 IT
Title
(EN) Energy generation by means of enharmonic stimulated nuclear synthesis
(PL) Sposób i urządzenie do wytwarzania energii poprzez anharmoniczną stymulowaną syntezę jądrową
Abstract
(PL) Proces generacji energii za pomocą anharmonicznej stymulowanej syntezy jądrowej izotopów wodoru absorbowanych na metalu, zawiera etap ładowania na metalowy rdzeń (1) pewnej ilości izotopów wodoru H i D; etap grzania, w którym wymieniony rdzeń (1) jest ogrzewany (9) do osiągnięcia temperatury wyższej niż temperatura Debye'a materiału, z którego jest wykonany rdzeń, etap rozruchu, w którym wytwarzane jest naprężenie wibracyjne o czasie narastania mniejszym niż 0,1 s, które uruchamia syntezę jądrową wymienionych izotopów wodoru; etap stacjonarny, podczas którego następuje wymiana (3,5) ciepła wytworzonego przez reakcję syntezy jądrowej H + D, która występuje w rdzeniu (1), dzięki stałemu utrzymywaniu spójnego wielomodalnego systemu stacjonarnych drgań.
Related patent documents
RO96-01536This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
NO19963149This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.