Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. DK3271056 - Totrins-emulgeringsfremgangsmåde til fremstilling af modermælkserstatning

Note: Text based on automatic Optical Character Recognition processes. Please use the PDF version for legal matters

[ DA ]
P a t e n t k r a v
1. Fremgangsmåde til fremstilling af en lipid- og proteinkomponentholdig sammensætning, som er en modermælkserstatning eller en tilskudsblanding til spædbørn og småbørn eller en småbørnsmælk, og som omfatter lipidglobuliner, omfattende trinnene:
a) at tilvejebringe en vandig fase med et tørstofindhold på 5 til 75 vægt-% (baseret på den samlede vægt af den vandige fase), som omfatter mindst én proteinkomponent,
b) at tilvejebringe en flydende lipidfase, som omfatter mindst én lipid, og c) at udføre et første homogeniseringstrin ved homogenisering af lipidfasen med den vandige fase i et forhold på 3 til 50 % (v/v) lipid til vandig fase til opnåelse af en første lipid- og proteinkomponentholdig sammensætning omfattende lipidglobuliner, hvor mindst 10 vol.-% af lipidglobulinerne har en diameter på >12 µm, og/eller hvor lipidglobulinerne har en volumenvægtet modusdiameter fra 5 til 25 µm,
d) at udføre et andet homogeniseringstrin ved homogenisering af den første lipid- og proteinkomponentholdige sammensætning opnået i trin c) med en forstøver, hvor partikelstørrelsen af lipidglobulinerne opnået i trin c) reduceres til opnåelse af en anden lipid- og proteinkomponentholdig sammensætning omfattende lipidglobuliner, hvor mindre end 10 vol.-% af lipidglobulinerne har en diameter på >12 µm, og/eller hvor lipidglobulinerne har en volumenvægtet modusdiameter fra 2,5 til 7 µm.
2. Fremgangsmåde ifølge krav 1, hvor den volumenvægtede modusdiameter af lipidglobulinerne opnået i trin c) er fra 5 til 25 µm, og hvor mindst 10 vol.-% af lipidglobulinerne har en diameter på > 12 µm.
3. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af kravene 1 eller 2, hvor mindre end 20 vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin c) har en diameter fra 3 til 6 µm.
4. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor mindst 35 vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin c) har en diameter på mindst 5 µm.
5. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor mindre end 7 vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin c) har en diameter fra 1 til 2 µm.
6. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor den volumenvægtede modusdiameter af lipidglobulinerne opnået i trin d) er fra 2,5 til 7 µm, og hvor mindre end 10 vol.-% af lipidglobulinerne har en diameter på > 12 µm.
7. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor mindst 15 vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin d) har en diameter fra 3 til 6 µm.
8. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor mindre end 35 vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin d) har en diameter på mindst 5 µm.
9. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor mindst 7 vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin d) har en diameter fra 1 til 2 µm.
10. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor den første lipid- og proteinkomponentholdige sammensætning omfattende lipidglobuliner opnået i trin c) omfatter mindst 10 vol.-% lipidglobuliner med en diameter > 12 µm, har en volumenvægtet modusdiameter af lipidglobulinerne fra 5 til 25 µm, omfatter mindre end 7 vol.-% lipidglobuliner med en diameter fra 1 til 2 µm, omfatter mindre end 20 vol.-% lipidglobuliner med en diameter fra 3 til 6 µm, og mindst 35 vol.-% af lipidglobulinerne har en diameter på mindst 5 µm, og hvor den anden lipid- og proteinkomponentholdige sammensætning omfattende lipidglobuliner opnået i trin d) omfatter mindre end 10 vol.-% lipidglobuliner med en diameter på > 12 µm, har en volumenvægtet modusdiameter af lipidglobulinerne fra 2,5 til 7 µm, omfatter mindst 7 vol.-% lipidglobuliner med en diameter fra 1 til 2 µm og omfatter mindst 20 vol.-% lipidglobuliner med en diameter fra 3 til 6 µm og mindre end 35 vol.-% lipidglobuliner med en diameter på mindst 5 µm.
11. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin c) med en diameter fra 1 til 2 µm øges med mindst 5 % (procentpoint) i trin d) til opnåelse af den anden lipid- og proteinkomponentholdige sammensætning omfattende lipidglobuliner.
12. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin c) med en diameter på > 12 µm reduceres med mindst 5 % (procentpoint) i trin d) til opnåelse af den anden lipidog proteinkomponentholdige sammensætning omfattende lipidglobuliner.
13. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor den volumenvægtede modusdiameter af lipidglobulinerne opnået i trin c) reduceres med mindst 2 µm i trin d) til opnåelse af den anden lipid- og proteinkomponentholdige sammensætning omfattende lipidglobuliner.
14. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin c) med en diameter fra 3 til 6 µm øges med mindst 5 % (procentpoint) i trin d) til opnåelse af den anden lipid- og proteinkomponentholdige sammensætning omfattende lipidglobuliner.
15. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor vol.-% af lipidglobulinerne opnået i trin c) med en diameter på mindst 5 µm reduceres med mindst 25 % (procentpoint) i trin d) til opnåelse af den anden lipid- og proteinkomponentholdige sammensætning omfattende lipidglobuliner.
16. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor den flydende lipidfase tilvejebragt i trin b) forblandes med den vandige fase tilvejebragt i trin a) før blandingstrin c).
17. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor det første homogeniseringstrin c) udføres med en statisk blander, en inlineblander, en rotor-stator-maskine, en kavitator eller ved hjælp af membranemulgering.
18. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor forstøveren er en pneumatisk forstøver eller en rotationsforstøver.
19. Fremgangsmåde ifølge krav 18, hvor den pneumatiske forstøver er en tofluid-forstøver.
20. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor et tørringstrin udføres umiddelbart efter eller samtidig med det andet homogeniseringstrin.
21. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor det andet homogeniseringstrin d) udføres som et spraytørringstrin til opnåelse af en spraytørret lipid- og proteinkomponentholdig sammensætning omfattende lipidglobuliner.
22. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor proteinkomponenten er udvalgt fra gruppen bestående af skummetmælk, valle, valleprotein, valleproteinisolat, valleproteinhydrolysat, kasein, kaseinhydrolysat og sojaprotein.
23. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor den vandige fase omfatter mindst en yderligere komponent udvalgt fra gruppen bestående af fordøjelige kulhydrater, fortrinsvis lactose, ikke-fordøjelige kulhydrater, vitaminer og mineraler.
24. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor den vandige fase tilvejebringes med et tørstofindhold på 30 til 50 vægt-% (baseret på den samlede vægt af den vandige fase).
25. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor den vandige fase steriliseres eller pasteuriseres efter trin a) og før trin c).
26. Fremgangsmåde ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor den vandige fase, lipidfasen, eller den vandige fase og lipidfasen omfatter polære lipider, især phospholipider i en mængde på 0,5 til 20 vægt-% (baseret på sammensætningens samlede lipidmængde).