Processing

Please wait...

Settings

Settings

1. DK3221655 - METODE OG ANORDNING TIL TILFØRSEL OG UDTRÆKNING AF VARMEENERGI HHV. TIL OG FRA ET VANDOMRÅDE

Note: Text based on automatic Optical Character Recognition processes. Please use the PDF version for legal matters
Patentkrav
1. Anordning (1) til tilførsel af varmeenergi til et vandområde (2) samt til udtrækning af varmeenergi fra et vandområde (2),
- hvor anordningen (1) har et hulrum (3), så den svømmer efter placering i vandområdet (2),
- hvor anordningen (1) har en vandvarmeveksler (4), der efter placering af anordningen (1) i vandområdet (2) mindst delvist dykker ned i vandområdet (2),
- hvor vandvarmeveksleren (4) har et indløb (5) til en varmebærende væske og et udløb (6) til den varmebærende væske, så den varmebærende væske kan strømme igennem vandvarmeveksleren (4) og dermed afgive varmeenergi til vandområdet (2) eller trække varmeenergi ud af vandområdet (2), kendetegnet ved,
at anordningen (1) derudover har en luftvarmeveksler (7),
- hvor luftvarmeveksleren (7) har et luftindtag (8) til indføring af den omgivende luft og et luftudtag (9), så den omgivende luft, som før via luftindtaget (8) blev ført ind i luftvarmeveksleren (7), kan slippe ud,
- hvor anordningen (1) mindst omfatter en ventilator (10), som hjælper med at bevæge den omgivende luft via luftindtaget (8) til luftvarmeveksleren (7) og derefter igennem luftvarmeveksleren (7),
- hvor luftvarmeveksleren (7) derudover har et indtag (11) til vand (25) fra vandområdet (2) og et udtag (12) til vandet (25), som tilføres via indtaget (11), så vand (25) fra vandområdet (2) kan strømme igennem luftvarmeveksleren (7) og derefter kan forlade denne igen, og
- hvor luftvarmeveksleren (7) mindst omfatter en skillevæg (13), hvormed vandet (25), som strømmer igennem luftvarmeveksleren (7), er adskilt fra den omgivende luft, der strømmer igennem luftvarmeveksleren (7), og kan overføres via varmeenergien imellem den omgivende luft, der strømmer igennem luftvarmeveksleren (7), og vandet (25), der strømmer igennem luftvarmeveksleren (7).
2. Anordning (1) ifølge foregående krav, kendetegnet ved, at anordningen (1) har et grundlegeme (31), som danner hulrummet (3), som fortrinsvist og mindst hovedsageligt består af beton.
3. Anordning (1) ifølge ethvert af foregående krav, kendetegnet ved, at vandvarmeveksleren (4) ved korrekt anvendelse af anordningen (1) under anordningens (1) grundlegeme (31) dykker ned i vandområdet (2).
4. Anordning (1) ifølge ethvert af foregående krav, kendetegnet ved, at vandvarmeveksleren (4) omfatter et eller flere rørafsnit (29), hvor den varmebærende væske kan strømme igennem, som ved korrekt anvendelse af anordningen (1) mindst punktvis dykker ned i vandområdet (2).
5. Anordning (1) ifølge ethvert af foregående krav, kendetegnet ved, at anordningen (1) omfatter en beskyttelsesvæg (30), som er dykket ned i vandområdet (2), og som i siden afskærmer varmevekslerelementet eller varmevekslerelementerne, som er dykket ned i vandområdet (2).
6. Anordning (1) ifølge ethvert af foregående krav, kendetegnet ved, at anordningen (1) har afsnit (27), som ved korrekt anvendelse af anordningen (1), rager ud af vandområdet (2), hvor ventilatoren (10) fortrinsvis er placeret i området for et af disse afsnit (27).
7. Anordning (1) ifølge ethvert af foregående krav, kendetegnet ved, at ventilatoren (10) er placeret ved luftindtaget (8) eller luftudtaget (9).
8. Anordning (1) ifølge ethvert af foregående krav, kendetegnet ved, at anordningen (1) har afsnit (27), som ved korrekt anvendelse af anordningen (1), rager ud af vandområdet (2) og i siden begrænser et overfladeafsnit af vandområdet (2) mindst punktvis.
9. Anordning (1) ifølge foregående krav, kendetegnet ved, at anordningens (1) dækafsnit (26), som ligger under vandoverfladen på vandområdet (2), og som mindst delvist er synligt oppefra, strækker sig imellem de nævnte afsnit (27) ved korrekt anvendelse af anordningen (1).
10. Anordning (1) ifølge foregående krav, kendetegnet ved, at luftvarmevekslerens (7) udtag (12) strækker sig i dækafsnittets (26) område, så vand (25), som via udtaget (12) kommer ud af luftvarmeveksleren (7), via dækafsnittet (26) kan strømme tilbage til vandområdet (2).
11. Anordning (1) ifølge krav 9 eller 10, kendetegnet ved, at dækafsnittet (26) sammen med afsnittene (27), som rager ud af vandområdet (2), danner et bassin (14), som begrænses nedad og mindst punktvis også til siden.
12. Anordning (1) ifølge foregående krav, kendetegnet ved, at den nævnte vandvarmeveksler (4) og/eller en anden vandvarmeveksler (4) i anordningen (1), som ligeledes har et indløb (5) til en varmebærende væske og et udløb (6) til den varmebærende væske, strækker sig i dækafsnittet (26) og/eller bassinet (14), så varmeenergi kan overføres imellem den varmebærende væske og vandet (25), som befinder sig i bassinet (14).
13. Anlæg til tilførsel af varmeenergi til et vandområde (2) samt til udtrækning af varmeenergi fra et vandområde (2), kendetegnet ved,
at anlægget ifølge ethvert af foregående krav omfatter en anordning (1), som svømmer i et vandområde (2), at anlægget omfatter en varmepumpe (15), som er placeret uden for vandområdet (2), og at anlægget omfatter et ledningssystem (16), hvormed varmepumpen (15) er forbundet med anordningen (1).
14. Anlæg ifølge foregående krav, kendetegnet ved, at anlægget omfatter flere anordninger (1) ifølge ethvert af kravene 1 til 12, hvor anordningerne (1), især også deres luftvarmevekslere (7) og/eller deres vandvarmevekslere (4), er forbundet med hinanden og dermed danner en enhed.
15. Metode til opvarmning af et bygningsværk (17) ved hjælp af en anordning (1) ifølge ethvert af kravene 1 til 12, omfattende følgende skridt:
- indføring af anordningen (1) i et vandområde (2),
- forbindelse af anordningen (1) med en varmepumpe (15), der befinder sig på land,
- mindst periodevis brug af ventilatoren (10) for at bevæge den omgivende luft igennem luftvarmeveksleren (7),
- mindst periodevis bevægelse af vand (25) fra vandområdet (2) igennem luftvarmeveksleren (7), hvorved varmeenergi overføres fra den omgivende luft, som strømmer igennem luftvarmeveksleren (7), til vandet (25), som strømmer igennem luftvarmeveksleren (7), og opvarmer dette, så varmeenergien fra den omgivende luft mellemlagres i vandområdet (2), og
- mindst periodevis bevægelse af en varmebærende væske fra varmepumpen (15) igennem vandvarmeveksleren (4) og tilbage til varmepumpen (15), hvorved varmeenergi fra vandet (25) fra vandområdet (2) i anordningens (1) område overføres til den varmebærende væske og derefter ved hjælp af varmepumpen (15) overføres fra den varmebærende væske til bygningsværkets (17) varmekredsløb (18) for at opvarme dette.
16. Metode ifølge foregående krav, kendetegnet ved, at brugen af ventilatoren (10), bevægelsen af vandet (25) fra vandområdet (2) igennem luftvarmeveksleren (7) og/eller bevægelsen af den varmebærende væske igennem vandvarmeveksleren (4) sker afhængigt af bygningsværkets (17) varmebehov og/eller den omgivende lufts temperatur og/eller vandområdets (2) temperatur.
17. Metode til køling af et bygningsværk (17) ved hjælp af en anordning (1) ifølge ethvert af kravene 1 til 12, omfattende følgende skridt:
- indføring af anordningen (1) i et vandområde (2),
- forbindelse af anordningen (1) med bygningsværkets (17) kølekredsløb (19), der befinder sig på land,
- mindst periodevis brug af ventilatoren (10) for at bevæge den omgivende luft igennem luftvarmeveksleren (7),
- mindst periodevis bevægelse af vand (25) fra vandområdet (2) igennem luftvarmeveksleren (7), hvorved varmeenergi fra vandet (25), som strømmer igennem luftvarmeveksleren (7), overføres til den omgivende luft, som strømmer igennem luftvarmeveksleren (7), så vandet (25) afkøles, og
- mindst periodevis bevægelse af en varmebærende væske fra kølekredsløbet (19) igennem vandvarmeveksleren (4), hvorved varmeenergi fra den varmebærende væske, som strømmer igennem vandvarmeveksleren (4), i anordningens (1) område overføres til vandet (25) fra vandområdet (2), så den varmebærende væske i anordningens (1) område afkøles, - tilbageførsel af den afkølede varmebærende væske til bygningsværkets (17) kølekredsløb (19) for at afkøle dette.
18. Metode ifølge foregående krav, kendetegnet ved, at brugen af ventilatoren (10), bevægelsen af vandet (25) fra vandområdet (2) igennem luftvarmeveksleren (7) og/eller bevægelsen af den varmebærende væske igennem vandvarmeveksleren (4) sker afhængigt af bygningsværkets (17) kølebehov og/eller den omgivende lufts temperatur og/eller vandområdets (2) temperatur.