Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. CZ302070 - Single-chain multifunctional polypeptide, polynucleotide, vector containing this polynucleotide, cell transformed with this polynucleotide, agent containing this polypeptide, polynucleotide or vector and their use as well as method for identification of activators or activation inhibitors or stimulation of T-lymphocytes

Office
Czech Republic
Application Number 2000-3889
Application Date 21.04.1999
Publication Number 302070
Publication Date 29.09.2010
Grant Number 302070
Grant Date 29.09.2010
Publication Kind B6
IPC
C07K 16/46
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
KPEPTIDES
16Immunoglobulins, e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
46Hybrid immunoglobulins
G01N 33/577
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
33Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/-G01N31/131
48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
53Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
577involving monoclonal antibodies
C12N 1/19
CCHEMISTRY; METALLURGY
12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
1Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
14Fungi ; Culture media therefor
16Yeasts; Culture media therefor
19modified by introduction of foreign genetic material
C12N 1/15
CCHEMISTRY; METALLURGY
12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
1Microorganisms, e.g. protozoa; Compositions thereof; Processes of propagating, maintaining or preserving microorganisms or compositions thereof; Processes of preparing or isolating a composition containing a microorganism; Culture media therefor
14Fungi ; Culture media therefor
15modified by introduction of foreign genetic material
C07K 16/28
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
KPEPTIDES
16Immunoglobulins, e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
18against material from animals or humans
28against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
A61P 37/02
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
37Drugs for immunological or allergic disorders
02Immunomodulators
CPC
A61K 2039/505
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
39Medicinal preparations containing antigens or antibodies
505comprising antibodies
A61P 37/02
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
37Drugs for immunological or allergic disorders
02Immunomodulators
C12N 5/10
CCHEMISTRY; METALLURGY
12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
5Undifferentiated human, animal or plant cells, e.g. cell lines; Tissues; Cultivation or maintenance thereof; Culture media therefor;
10Cells modified by introduction of foreign genetic material
C07K 16/2803
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
KPEPTIDES
16Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
18against material from animals or humans
28against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
2803against the immunoglobulin superfamily
C07K 16/2809
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
KPEPTIDES
16Immunoglobulins [IGs], e.g. monoclonal or polyclonal antibodies
18against material from animals or humans
28against receptors, cell surface antigens or cell surface determinants
2803against the immunoglobulin superfamily
2809against the T-cell receptor (TcR)-CD3 complex
C07K 2317/31
CCHEMISTRY; METALLURGY
07ORGANIC CHEMISTRY
KPEPTIDES
2317Immunoglobulins specific features
30characterized by aspects of specificity or valency
31multispecific
Applicants MICROMET AG
Inventors Bernd Dörken
Gert Riethmüller
Peter Kufer
Ralf Lutterbüse
Ralf Bargou
Anja Löffler
Agents Miloš Všetečka
Priority Data 98107269 21.04.1998 EP
Title
(CS) Jednořetězcový multifunkční polypeptid, polynukleotid, vektor obsahující tento polynukleotid, buňka transfekovaná tímto polynukleotidem, prostředek obsahující tento polypeptid, polynukleotid nebo vektor a jejich použití a způsob identifikace aktivátorů nebo inhibitorů aktivace nebo stimulece T lymfocytů
(EN) Single-chain multifunctional polypeptide, polynucleotide, vector containing this polynucleotide, cell transformed with this polynucleotide, agent containing this polypeptide, polynucleotide or vector and their use as well as method for identification of activators or activation inhibitors or stimulation of T-lymphocytes
Abstract
(CS) Jednořetězcový multifunkční polypeptid specifický pro antigeny CD19 a CD3. Tento polypeptid obsahuje (a) první doménu obsahující vazebné místo imunoglobulinového řetězce nebo protilátky specificky rozpoznávající CD19 antigen; (b) druhou doménu obsahující vazebné místo imunoglobulinového řetězce nebo protilátky specificky rozpoznávající CD3 antigen lidských T buněk; kde uvedené domény jsou uspořádány v pořadí VLCD19-VHCD19-VHCD3-VLCD3. Tento polypeptid může obsahovat alespoň jednu další doménu, výhodně s předem danou funkcí. Dále jsou popsány polynukleotidy kódující uvedený polypeptid, vektory obsahující uvedené polynukleotidy, hostitelské buňky jimi transformované a jejich použití při výrobě uvedeného polypeptidu. Dále řešení zahrnuje prostředky, výhodně farmaceutické a diagnostické prostředky, obsahující uvedené polypeptidy, polynukleotidy nebo vektory; použití výše uvedených polypeptidů, polynukleotidů a vektorů pro přípravu farmaceutických prostředků pro imunoterapii, výhodně proti malignitám pocházejícím z B lymfocytů jako jsou například nehodgkinské lymfomy. Kromě toho se vynález týká způsobu identifikace aktivátorů nebo inhibitorů aktivace nebo stimulace T lymfocytů.
(EN) In the present invention, there is disclosed a single-chain multifunctional polypeptide specific for CD19 and CD3 antigens. This polypeptide contains (a) a first domain comprising a binding site of an immunoglobulin chain or an antibody specifically recognizing the CD19 antigen; (b) a second domain comprising a binding site of an immunoglobulin chain or an antibody specifically recognizing the CD3 antigen of human T-cells; where said domains are arranged in a sequence ViLCD19-ViHCD3-ViLCD3. This polypeptide can contain at least one other domain, advantageously with predefined function. Furthermore, there are described polynucleotides, host cells transferred therewith and their use in preparation of said polypeptide. Further the invention discloses agents, preferably pharmaceutical and diagnostic agents, containing these polypeptides, polynucleotides or vectors; use of aforesaid polypeptides, polynucleotides and vectors for preparation of pharmaceutical agents for immunotherapy, preferably therapy against B-lymphocytes malignancies such as non-Hodgkin lymphoma. The invention discloses also method for identification of activators or activation inhibitors or T-lymphocytes stimulation.
Related patent documents
ININ/PCT/2000/544/CHEThis application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
HRP20000714AThis application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
TR2000/03087This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
ZA200005866This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.
NO20005296This application is not viewable in PATENTSCOPE because the national phase entry has not been published yet or the national entry is issued from a country that does not share data with WIPO or there is a formatting issue or an unavailability of the application.