Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. CZ2003-1118 - Betonová konstrukce s dvojitě chráněnými výztužnými prvky

Office
Czech Republic
Application Number 2003-1118
Application Date 19.09.2001
Publication Number 2003-1118
Publication Date 18.02.2004
Publication Kind A3
IPC
C23F 13/00
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
C23F 13/02
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
C23F 13/04
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
04Controlling or regulating desired parameters
C23F 13/12
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
06Constructional parts, or assemblies of cathodic-protection apparatus
08Electrodes specially adapted for inhibiting corrosion by cathodic protection; Manufacture thereof; Conducting electric current thereto
12Electrodes characterised by the material
C23F 13/14
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACES; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL; INHIBITING INCRUSTATION IN GENERAL; MULTI-STEP PROCESSES FOR SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL INVOLVING AT LEAST ONE PROCESS PROVIDED FOR IN CLASS C23 AND AT LEAST ONE PROCESS COVERED BY SUBCLASS C21D OR C22F OR CLASS C25247
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
06Constructional parts, or assemblies of cathodic-protection apparatus
08Electrodes specially adapted for inhibiting corrosion by cathodic protection; Manufacture thereof; Conducting electric current thereto
12Electrodes characterised by the material
14Material for sacrificial anodes
G01N 17/02
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
17Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion or to light
02Electrochemical measuring systems for weathering, corrosion or corrosion-protection measurement
CPC
C23F 2201/02
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE
2201Type of materials to be protected by cathodic protection
02Concrete, e.g. reinforced
G01N 17/02
GPHYSICS
01MEASURING; TESTING
NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
17Investigating resistance of materials to the weather, to corrosion, or to light
02Electrochemical measuring systems for weathering, corrosion or corrosion-protection measurement
C23F 13/04
CCHEMISTRY; METALLURGY
23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
FNON-MECHANICAL REMOVAL OF METALLIC MATERIAL FROM SURFACE
13Inhibiting corrosion of metals by anodic or cathodic protection
02cathodic; Selection of conditions, parameters or procedures for cathodic protection, e.g. of electrical conditions
04Controlling or regulating desired parameters
Applicants COR/SCI LLC
Inventors Efim Ya Lyublinski
Agents Čermák a spol.
Priority Data 2000 663958 19.09.2000 US
Title
(CS) Betonová konstrukce s dvojitě chráněnými výztužnými prvky
Abstract
(CS)
Betonová konstrukce (11) je vyztužena ocelovými armaturami (12) povlečenými v podstatě čistým hliníkem (15), na kterém je vrstva (15´) oxidu hlinitého. Tato vrstva oxidu hlinitého je v přímém styku s betonem. Armatury povlečené Al mohou být chráněny v galvanickém obvodu pomocí hořčíku nebo jiného zásaditějšího kovu jako obětované anody, nebo mohou být katodicky chráněny vloženým katodickým proudem, jehož proudová hustota se určuje na základě korozního potenciálu měřícího prvku z v podstatě čistého hliníku zabudovaného v betonu, nebo vně zóny bezprostředně obklopující armatury, měřením korozního potenciálu na prvku pro měření korozního potenciálu vzhledem k referenční elektrodě dokud se jeho hodnota nestabilizuje na stabilní hodnotě měřeného potenciálu; pak se vloží proud potenciálu nižším než je korozní potenciál prvku měřícího korozní potenciál.