Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. CZ1998-3491 - Nepřerušitelný napájecí zdroj

Office Czech Republic
Application Number 1998-3491
Application Date 30.01.1998
Publication Number 1998-3491
Publication Date 14.04.1999
Publication Kind A3
IPC
H02J 9/06
HELECTRICITY
02GENERATION, CONVERSION, OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
9Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
04in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
06with automatic change-over
H02M 3/335
HELECTRICITY
02GENERATION, CONVERSION, OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
3Conversion of dc power input into dc power output
22with intermediate conversion into ac
24by static converters
28using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
325using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
335using semiconductor devices only
H02J 3/00
HELECTRICITY
02GENERATION, CONVERSION, OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
3Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
H02J 3/32
HELECTRICITY
02GENERATION, CONVERSION, OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
3Circuit arrangements for ac mains or ac distribution networks
28Arrangements for balancing the load in a network by storage of energy
32using batteries with converting means
CPC
H02M 3/33584
HELECTRICITY
02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
3Conversion of dc power input into dc power output
22with intermediate conversion into ac
24by static converters
28using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode to produce the intermediate ac
325using devices of a triode or a transistor type requiring continuous application of a control signal
335using semiconductor devices only
33569having several active switching elements
33576having at least one active switching element at the secondary side of an isolation transformer
33584Bidirectional converters
Y10T 307/625
H02J 9/067
HELECTRICITY
02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
9Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
04in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
06with automatic change-over ; , e.g. UPS systems
067using multi-primary transformers, e.g. transformer having one primary for each AC energy source and a secondary for the loads
H02J 9/061
HELECTRICITY
02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
9Circuit arrangements for emergency or stand-by power supply, e.g. for emergency lighting
04in which the distribution system is disconnected from the normal source and connected to a standby source
06with automatic change-over ; , e.g. UPS systems
061for DC powered loads
Applicants SILVERLINE POWER CONVERSION, LLC
Inventors Ira S. Faberman
Floyd Mills
Agents Karel Čermák
Priority Data 1997 036800 31.01.1997 US
Title
(CS) Nepřerušitelný napájecí zdroj
Abstract
(CS)
Předmětem vynálezu je nepřerušitelný zdroj energie, kde je záložní zdroj /31/ energie připojen k napájecímu zdroji /37/ ochraňovaného počítače prostřednictvím obousměrného výkonového měniče /33/. Tento obousměrný výkonový měnič /33/ pracuje bez snímacích obvodů, relé nebo spínačů, přičemž je v provozu nepřetržitě, je-li přítomno zatížení na každém dobíjecím nebo vybíjecím záložním zdroji /31/ energie. Tento nepřerušitelný zdroj energie může být umístěn do volného prostoru v plášti /38/ standardního počítačového napájecího zdroje, přičemž může být uspořádán tak, že může být vyměněn během bežného provozu pčítače, to znamená, že je "za tepla vyněnitelný". Předmětný způsob se týká připojení nepřerušitelného zdroje energie k počítači za účelem vytváření vzájemného ovládání a konumikace. Předmětné zařízení může být rovněž použito u energetických ústrojí, vyžadujícíh vnější zdroj stejnosměrné energie, které jsou obvykle požívány ve spojení s provozem počítače.