Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. CZ286177 - Travelling scaffold

Office Czech Republic
Application Number 1996-3304
Application Date 12.05.1995
Publication Number 286177
Publication Date 16.02.2000
Grant Number 286177
Grant Date 16.02.2000
Publication Kind B6
IPC
E04G 1/24
EFIXED CONSTRUCTIONS
04BUILDING
GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR OTHER BUILDING AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
1Scaffolds primarily resting on the ground
24comprising essentially special base constructions; comprising essentially special ground-engaging parts, e.g. inclined struts, wheels
CPC
E04G 2001/242
EFIXED CONSTRUCTIONS
04BUILDING
GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
1Scaffolds primarily resting on the ground
24comprising essentially special base constructions; comprising essentially special ground-engaging parts, e.g. inclined struts, wheels
242Scaffolds movable on wheels or tracks
E04G 1/24
EFIXED CONSTRUCTIONS
04BUILDING
GSCAFFOLDING; FORMS; SHUTTERING; BUILDING IMPLEMENTS OR AIDS, OR THEIR USE; HANDLING BUILDING MATERIALS ON THE SITE; REPAIRING, BREAKING-UP OR OTHER WORK ON EXISTING BUILDINGS
1Scaffolds primarily resting on the ground
24comprising essentially special base constructions; comprising essentially special ground-engaging parts, e.g. inclined struts, wheels
Applicants KRAUSE-WERK GMBH & CO. KG
Inventors Guenther Krause
Agents PATENTSERVIS PRAHA a.s.
Priority Data 9409416 10.06.1994 DE
Title
(CS) Pojízdné stavební lešení
(EN) Travelling scaffold
Abstract
(CS)
Pojízdné stavební lešení je tvořeno systémem vertikálních rámů (1). Každý rám (1) sestává ze dvou rovnoběžných, vertikálních sloupů (11), které jsou vzájemně spojeny horizontálními příčlemi (12). Rámy (1) jsou vzájemně propojeny horizontální, obdélníkovou pracovní plošinou (2), která dosedá svými konci na příčle (12). Mezi protějšími rámy (1) jsou v diagonálním směru umístěny podélné výztuhy (13) pro zavětrování. Na spodním konci každého rámu (1) je připevněn příčný nosník (16), který sestává z první části (16a) a druhé části (16b). Vnější konec každé části (16a, 16b) je připevněn k jednomu sloupu (11). Přivrácené konce obou částí (16a, 16b) jsou vzájemně spojeny šroubovým spojem (S). Části (16a, 16b) svírají mezi sebou v horizontální rovině tupý úhel, takže šroubový spoj (S) se nachází pod pracovní plošinou (2). Části (16a, 16b) jsou orientovány šikmo dovnitř do stavebního lešení. V každé části (16a, 16b) je posuvně uložen rozšiřovací nosník (15). Na vnějším konci každého rozšiřovacího nosníku (15) je upevněn vertikální trubkový díl (14), v němž je upevněno pojezdové kolečko (3).

(EN)
The invented travelling scaffold is formed by a system of vertical frames (1). Each frame (1) consists of two parallel, vertical columns (11) that are coupled with each other by means of horizontal cross pieces (12). The frames (1) are interconnected by a horizontal rectangular working platform (2) that bears by its ends against the cross pieces (12). Between opposite frames (1) there are in diagonal direction placed longitudinal stiffeners (13) for wind bracing. To bottom end of each frame (1) there is attached a crossbeam (16) that consists of a first part (16a) and a second part (16b). Outer end of each part (16a, 16b) is attached to one column (11). Adjacent ends of both parts (16a, 16b) are coupled with each other through the mediation of a bolted connection (S). The parts (16, 16b) form in horizontal plane an obtuse angle with each other so that the bolted connection (S) is situated underneath the working platform (2). The parts (16a, 16bg) are oriented obliquely inward the building scaffold. In each part (16a, 16b) there is slidably mounted an expanding beam (15). At outer end of each expanding beam (15) there is fastened a vertical tubular part (14) in which a travel wheel (3)is fastened.