Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. BG102629 - COSMETIC FORMULATION OF PRODUCING ARTIFICIAL COMPLEXION

Office
Bulgaria
Application Number 10262998
Application Date 14.07.1998
Publication Number 102629
Publication Date 30.07.1999
Publication Kind A
IPC
A61K 8/30
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
A61K 8/00
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
A61K 8/14
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
02characterised by special physical form
14Liposomes
A61K 8/33
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
33containing oxygen
A61K 8/34
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
33containing oxygen
34Alcohols
A61K 8/35
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
33containing oxygen
35Ketones, e.g. quinones, benzophenone
CPC
A61K 8/14
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
02characterised by special physical form
14Liposomes; Vesicles
A61K 8/345
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
33containing oxygen
34Alcohols
345containing more than one hydroxy group
A61K 8/35
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
33containing oxygen
35Ketones, e.g. benzophenone
A61K 8/37
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
33containing oxygen
37Esters of carboxylic acids
A61K 8/553
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
55Phosphorus compounds
553Phospholipids, e.g. lecithin
A61K 8/676
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
8Cosmetics or similar toilet preparations
18characterised by the composition
30containing organic compounds
67Vitamins
676Ascorbic acid, i.e. vitamin C
Applicants LANCASTER GROUP GMBH
Inventors MENZEL ANETTE
MACCHIO RALPH
STANZL KLAUS
ZASRTROW LEONHARD
Priority Data 19603018 17.01.1996 DE
9700119 17.01.1997 DE
Title
(BG) КОЗМЕТИЧНО СРЕДСТВО ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ТЕН
(EN) COSMETIC FORMULATION OF PRODUCING ARTIFICIAL COMPLEXION
Abstract
(BG)
Средството е на базата на дихидроксиацетон със светлозащитно действие. След нанасянето му за кратковреме се получава изкуствен тен, задържащ се по-продължително върху кожата. Множество различни нюанси на тена се получават, без да се влагат багрила.Средството съдържа определени количества от един или повече UV-филтри от групата, състояща се от октилацетат, октилметоксицинамат и бензофенон-3 или техни смеси, дихидроксиацетон (ДХА) в липозомен носител и допълнително некапсулиран ДХА, антиоксидант от групата, състояща се от токоферол, аскорбинова киселина, екстракт от невен и смес от тях, овлажняващо средство от групата, състояща се от Aloe vera, фосфолипиди, фосфолипидни смеси, натриев хиалуронат, глицерин и смеси от тях, както и козметичниносители и помощни вещества.

(EN)
The formulation is based on dihydroxyacetone having lightprotection effect. After its application, artificial complexion isproduced for a short time being retained on the skin for a longertime. Many different shades of the complexion are produced withoutinvolving any dyestuffs. The formulation contains specificquantities of one or more UV-filters of the group consisting ofoctylacetate, otcylmethoxycynamate and benzophenon-3 or mixturesthereof, dihydroxyacetone (DHA) in liposome carrier andadditionally noncapsulated DHA, antioxidant of the groupconsisting of tocopheral, ascorbic acid, extract of marigold and amixture thereof, moistening agent of the group consisting of Aloevera, phospholipids, phospholipid mixtures, sodium hylurinate,glycerine and mixtures thereof and cosmetic carriers and auxiliarysubstances.9 claims