Processing

Please wait...

Settings

Settings

Goto Application

1. CZ303244 - Carrier for oromucosal, especially sublingual application of physiologically active compounds

Office Czech Republic
Application Number 2011-24
Application Date 17.01.2011
Publication Number 303244
Publication Date 13.06.2012
Grant Number 303244
Grant Date 13.06.2012
Publication Kind B6
IPC
A61K 9/70
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
9Medicinal preparations characterised by special physical form
70Web, sheet or filament bases
D04H 3/00
DTEXTILES; PAPER
04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING
3Non woven fabrics formed wholly or mainly of yarns or like filamentary material of substantial length
CPC
A61K 9/006
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
9Medicinal preparations characterised by special physical form
0012Galenical forms characterised by the site of application
0053Mouth and digestive tract, i.e. intraoral and peroral administration
006Oral mucosa, e.g. mucoadhesive forms, sublingual droplets; Buccal patches or films; Buccal sprays
A61K 9/70
AHUMAN NECESSITIES
61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL, OR TOILET PURPOSES
9Medicinal preparations characterised by special physical form
70Web, sheet or filament bases ; ; Films; Fibres of the matrix type containing drug;
Applicants ELMARCO s.r.o.
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Inventors Denisa Stránská
Adéla Klabanová
Pavel Doležal
Petr Vrbata
Pavel Berka
Marie Musilová
Agents Dobroslav Musil
Title
(CS) Nosič pro oromukosální, zejména pro sublingvální aplikaci fyziologicky aktivních látek
(EN) Carrier for oromucosal, especially sublingual application of physiologically active compounds
Abstract
(CS)
Vynález se týká nosiče pro oromukosální, zejména sublingvální aplikaci fyziologicky aktivních látek, zejména léčiv, který obsahuje alespoň jednu pružnou vrstvu (1) polymerních nanovláken tvarovatelnou podle tvaru zvolené stěny ústní dutiny, na kterou má být přiložena, přičemž v pružné vrstvě (1) polymerních nanovláken je uvolnitelně uloženo léčivo a/nebo jiná fyziologicky aktivní látka.

(EN)
The present invention relates to a carrier for oromucosal, especially sublingual application of physiologically active compounds, particularly medicaments wherein the carrier comprises at least one elastic layer (1) of polymer nanofibers moldable to a shape of a selected wall of oral cavity to which it is to be applied wherein a medicament and/or another physiologically active compound is releasable embedded in said elastic layer (1) of polymer nanofibers.